Stroken met etiketten
Maak getallenstroken
  |  © freudenthal instituut  |  48 views  |  Home  |  

Deze website heeft momenteel te kampen met problemen bij java-gebaseerde spelletjes.
>>>Lees meer


variant van stroken, nu met etiketten
De varianten met opdrachten zijn voorlopig uitgeschakeld.


Informatie

  |  Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht  |  Collectie leermiddelen, subset Freudenthal Instituut  |  Professionalisering -> voor docenten -> door het FI  |