Getallenmachine

Wat is het grootste getal dat je kunt maken met de getallenmachine?De machine werkt als volgt:

-Leg een briefje met een startgetal voor de machine.
-In de machines moet een getal en een plus(+), min(-) of maal(x) teken geplaatst worden.
-Het geluid kan aan- en uitgezet worden.
-De machine kan nadat hij de som uitgerekend heeft opnieuw gestart worden.


Vraag: Wat is het grootste getal dat je kunt maken met deze machine?