Onderop de stapel
Schat de juiste aantallen en prijzen
  |  © freudenthal instituut  |  171569 views  |  Home  |  

Weet jij hoeveel mensen er in een tram kunnen?
Of hoeveel een nieuwe fiets kost?
Hoeveel schat jij?


Informatie

  |  Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht  |  Collectie leermiddelen, subset RekenWeb  |  Professionalisering -> voor docenten -> door het FI  |