Piep moet omlopen

Robot Piep moet naar de rode punt om zich op te laden, maar het snoer zit in de weg.
Wat is de kortste route om de machine heen?

Typ een getal in een van de hokjes en klik dan op 'draai' of 'loop'.
Onderaan kun je zien hoeveel energie er nog in de batterij zit.
Onderaan zie je ook hoeveel stappen de robot gemaakt heeft.

Vraag: In hoeveel stappen kan de robot naar de rode punt lopen?
Probeer om uit te zoeken wat de kortste route is.