Al 10 jaar beestachtig leuk
10e Grote Rekendag 2012 (18 april)


Oorspronkelijke website

Verwijzingen


Hele boek in pdf
De Grote Rekendag wordt jaarlijks georganiseerd en is een ochtend vol ontdekkingen

groterekendag.nl
10e Grote Rekendag 2012 (18 april)

Het thema voor de tiende Grote Rekendag is dieren. Dit thema biedt tal van mogelijkheden om te rekenen. In het hoofdstuk leeswijzer is dit onder meer uitgewerkt naar leerlijnen. Daar leest u ook hoe dit thema is uitgewerkt voor de groepen 1 en 2, 3 en 4, 5 en 6 en voor groep 7 en 8.


Materialen

  |  Over de Grote Rekendag  |  alle materialen groterekendag  |  © Universiteit Utrecht/Malmberg  |  3348 views  |