TAL poster meten
Poster over voorvoegsels
  |  © freudenthal instituut  |  Bron  |  1535 views  |  Home  |  

Meten is een van de meest rijke bronnen van het reken-wiskundeonderwijs. Meetsituaties laten zich goed gebruiken om kinderen uit te dagen en om ze te leren hun eigen wereld op een wiskundige manier in beeld te krijgen. Meten benadrukt de praktische waarde van de wiskunde
In nogal wat klaslokalen wordt het meten nog altijd ondersteund door groepen rijtjes van het metrieke stelsel. Wanneer we de nadruk niet meer op de omrekenregels leggen, ligt het voor de hand om de poster van het metrieke stelsel te vervangen door een poster met daarop de voorvoegsels. Een dergelijke poster voorziet in het ondersteunen van leerlingen bij het verwerven van een basaal repertoire dat nodig is om andere maten - oppervlaktematen en inhoudsmaten - af te leiden.

Tip voor een les meetkunde (ook ontwikkeld binnen TAL-meten-meetkunde): Een kubus doorsnijden
  |  Freudenthal Instituut: Home - Universiteit Utrecht  |  Freudenthal Collectie: Home - Showcase - Archief  |  Subset: Freudenthal Instituut  |