schaal op de juiste grootte inschatten

schaal op de juiste grootte inschatten

Info

Hier zie je een lijstje met verschillende schalen en een lijst met verschillende situaties:
schalen:

  • 1 : 20
  • 1 : 10
  • 1 : 2
  • 1 : 1000
  • 1 : 100000

situaties:
  • deur
  • bouwvoorbereidingstekening
  • schuur
  • autokaart

Koppel de schalen aan de situaties.

Copyright 2003-2009 Freudenthal Instituut