Bediening Onderwijs Info

Plaatsbepalen

Zoek de route!


In deze computeractiviteiten kun je door blokken steden lopen.

Op het scherm van het computerprogramma staan 3 plaatjes van de blokken: [je kaart], [wat je nu ziet] en het doel [wat je moet zien]. De bedoeling is om het doel te bereiken door de route met [linksaf] en [rechtsaf] aan te geven. Er zijn 3 varianten:


Vind je doel met een kaart

Je kunt lopen over de kaart. Zoek de route naar het doel: [wat je moet zien]

  1. Zoek je weg in het doolhof (in Doolhof0, Doolhof en in Angkor Thom).
  2. Op een groen Eiland staan 3 rode torens.
    Waar moet je staan voor het rechter plaatje?
  3. Ga in de Blauwe doos.
    Waar staat het kruis?
  4. Hoe kijk je tussen de 2 gebouwen door?


Volgende activiteiten

Naar: Speel: eerst de route, dan lopen ...

Met de applicatie-variant kun je ook zelf bouwsels maken. Een download van die variant is hier te vinden.


Dit applet richt zich op activiteiten waarbij het gebruik van kaarten in combinatie met foto's, standpuntbepalingen, aanzichten en routes een rol spelen. Het applet toont een kaart en een aanzicht van 'wat je ziet'. De vraag is waar je op de kaart naar toe moet om het plaatje te krijgen dat gegeven is als 'dit is wat je moet zien'.

Copyright 2001-2003 Freudenthal instituut