Vormen om je heen
Welke foto heb je in gedachten?
  |  © freudenthal instituut  |  1214 views  |  Home  |  

WatishetKaarten.pdf

De les "Vormen om je heen" betreft een serie activiteiten die er op gericht zijn leerlingen met elkaar over meetkundige vormen en figuren te laten praten. Dit gebeurt in de vorm van een spel dat gebaseerd is op "Wie is het?"

Informatie

  |  Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht  |  Collectie leermiddelen, subset Wisbaak