Onderwijs Info

De kaaswinkel

Hoe moet je de kaas snijden?


kaaswinkel.doc

Deze les gaat over het afsnijden van stukken kaas en het bepalen van het (breuk)deel dat een stuk is van de hele kaas. De begripsontwikkeling rond breuken wordt ondersteund door aandacht te besteden aan het taalgebruik in concrete situaties. Zowel de alledaagse woorden als de wiskundige termen die te maken hebben met verhoudingen en breuken krijgen aandacht.


Deze les gaat over het afsnijden van stukken kaas en het bepalen van het (breuk)deel dat een stuk is van de hele kaas.

Copyright 2001-2003 Freudenthal instituut