Taalgerichte les Pijlenketting
Welke formule hoort bij de pijlenketting?
  |  © freudenthal instituut  |  1790 views  |  Home  |  

Deze les is bedoeld voor het ophalen en controleren van voorkennis omtrent formules, pijlentaal en pijlenkettingen.
De les bestaat uit drie fasen
  1. Match van pijl en formules
  2. match van verhaal naar pijlenketting
  3. zelf een verhaaltje maken
Voor elk van deze fases is een opdracht gemaakt.
Achtergrond

Veel wiskundemethodes introduceren formules aan de hand van pijlenkettingen. In deze les wordt voornamelijk gewerkt met pijlenkettingen, waarbij zowel aan het luisteren als aan het zelf schrijven van teksten aandacht wordt besteed. In de taalgerichte les moeten leerlingen in tweetallen pijlenkettingen met de bijbehorende formules verbinden, dit om de ze duidelijk te maken dat een pijlenketting en een formule twee verschillende dingen zijn, maar wel veel met elkaar te maken hebben.
Vervolgens wordt een verhaaltje voorgelezen waarbij ze een pijlenketting moeten maken. Precies luisteren is daarbij heel belangrijk, een vaardigheid die binnen het wiskundeonderwijs weinig aandacht krijgt, maar wel belangrijk is voor de taalontwikkeling van de leerlingen. Van dit verhaaltje is een vmbo en een havo/vwo-versie.
In de laatste opdracht moeten de leerlingen in tweetallen een kort verhaaltje schrijven, waar hun medeleerlingen een pijlenketting bij moeten maken. Hierbij zijn de leerlingen gedwongen om de taal actief te gebruiken, zowel bij het onderling overleg bij het bedenken van het verhaaltje als bij het vervolgens schriftelijk formuleren daarvan. Wanneer zij ook nog hun verhaaltje hardop voor moeten lezen in de klas, wordt ook het articuleren en rustig spreken geoefend.
De opdrachten zijn klein, en lijken wellicht onvoldoende voor 1 les, maar ervaringen in de klas hebben geleerd dat er eerder sprake is van tijdgebrek. Wat er precies in een pijlenketting wordt weergegeven, wat je daarvoor moet weten en welke gegevens waar thuis horen, blijkt minder vanzelfsprekend wanneer leerlingen er met elkaar over laat praten. Omdat ze samen tot een antwoord moeten komen, moeten ze met elkaar overleggen, en soms in discussie gaan om elkaar te overtuigen.
Met de computeractiviteit Formules kunnen leerlingen zelf pijlenkettingen maken.

Werkblad

Werkblad

Informatie

  |  Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht  |  Collectie leermiddelen, subset Wisbaak