Drijven en zinken
Redeneren over zinken en drijven
342 views
© universiteit utrecht


Zie ook het boek TOOL (met activiteiten voor onder-, midden- en bovenbouw voor w&t

Lessenserie in het kader van onderzoekend leren
De principes van zinken en drijven zijn in een paar regels op te schrijven: Wanneer je een voorwerp onder water houdt duwt dat het water van zijn plek. Is het voorwerp zwaarder dan het verplaatste water, dan zinkt het; is het lichter, dan gaat het drijven. Redeneren over zinken en drijven is niettemin heel lastig, en niet alleen voor kinderen. Wat vooral lastig is, is dat niet het gewicht van het voorwerp bepaalt wat er gebeurt, maar de relatie tussen gewicht en volume. Een grote boomstam zal drijven, ook al is zo’n boomstam heel zwaar. Een klein steentje zinkt, ook al is zo’n steentje op zichzelf heel licht.

We ontwierpen een lessenserie voor groep 7 waarin het zelf redeneren van de leerlingen centraal staat. De leerlingen krijgen situaties voorgezet of doen proefjes waar ze een verklaring bij moeten bedenken. De leerkracht heeft een sturende rol, maar vermijdt zoveel mogelijk om zelf met een uitleg te komen.
De lessenserie bestaat uit acht lessen waarin de leerlingen experimenteren met zinken en drijven en allerlei vragen onderzoeken.

Handleiding