Raamwerk scholing en nascholing rekendocent vo/mbo
Bouwstenen voor deskundig rekenonderwijs in VO en MBO
  |  © freudenthal instituut  |  1225 views  |  Home  |  

Dit raamwerk beschrijft de gewenste inhoud van scholing en nascholing voor docenten rekenen in vo/mbo. Dit wordt gedaan in de vorm van 'bouwstenen', kernelementen die gezamenlijk een volwaardig scholingsaanbod vormen. Hiervoor wordt uitgegaan van een bekwaamheidsprofiel voor de docent rekenen vo en mbo dat is opgesteld aan de hand van meerdere profielen die in de afgelopen jaren vanuit verschillende invalshoeken zijn ontstaan. Deze beide aspecten (bouwstenen voor de scholing/nascholing en bekwaamheidsprofiel voor de docent) bieden ondersteuning aan scholen (vo/mbo), lerarenopleidingen en nascholingsinstituten om in Nederland te komen tot een samenhangend en herkenbaar aanbod. Het raamwerk is geschreven met subsidie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
  |  Freudenthal Instituut: Home - Universiteit Utrecht  |  Freudenthal Collectie: Home - Showcase - Archief  |  Subset: Freudenthal Instituut  |