Bubble Sort met 10 getallen
Gebruik de bubble sort regel om 10 kaartjes met getallen te sorteren
  |  © freudenthal instituut  |  Bron  |  162 views  |  Home  |  

Dit is een activiteit om leerlingen zicht te geven op hoe computers (computer-regels) werken.

De opdracht luidt: Gebruik de bubble sort regel om 10 kaartjes met getallen te sorteren. De leerlingen werken in groepjes van 4 en ze krijgen 10 kaarten met 10 getallen er op (van 0 tot 100, zie werkblad)

De regel die de leerlingen moeten hanteren is: De hele rij langsgaan en steeds twee kaarten omwisselen als de volgorde niet klopt, dit doe je net zo vaak (steeds weer opnieuw beginnen, van links naar rechts) tot er geen kaartjes meer van plek ruilen.  |  Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht  |  Collectie leermiddelen, subset Freudenthal Instituut