De getallenfabriek, het flippospel en de kapotte rekenmachine

Beschrijving van het spel

De drie spelletjes Getallenfabriek, Flippospel en de Kapotte rekenmachine zijn op het Freudenthal instituut ontwikkeld en gebaseerd op ervaringen met het flippo-24 spel. Op het scherm verschijnen een aantal getallen: een doelgetal en vier getallen om mee te rekenen. De bedoeling is om zo dicht mogelijk bij het doelgetal te komen met de getallen die je krijgt en de bewerkingen die je kunt gebruiken. Het is niet altijd mogelijk om het precieze doelgetal te bereiken (wel bij het flipposspel). Hoe dichter je in de buurt zit, hoe meer punten je krijgt (10 - afstand). De getallen en de bewerkingen die je wilt gebruiken moeten worden aangeklikt, ze komen dan in een vak terecht, een soort rekenmachine-venstertje. Het is belangrijk te letten op de volgorde van de bewerkingen, net als bij het gebruik van de rekenmachine. Haakjes kunnen van pas komen.Doel van het spel

Het leren van de volgorde van bewerkingen en het leren gebruiken van haakjes. Tijdens het werken met de programma's kunnen de volgende onderwerpen (klassikaal) worden besproken:Plaats in de basisvorming

De programma's sluiten aan bij de volgende kerndoelen, onderwerpen en leerdoelen:

Kerndoel 3
B Rekenen, meten en schatten

Onderwerp   Zakrekenmachine, klas 1
Leerdoel 1  Weten in welke volgorde de zakrekenmachine bewerkingen uitvoert.
Leerdoel 2  Opgaven schrijven als een rij in te drukken knoppen.