ERWD (brugproject)

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken
KNOW Rekenen po en s(b)o Rekenen vo
Getallen Verhoudingen, Procenten, Breuken en Kommagetallen V P B K Meten Meetkunde Verbanden
Vakgebied rekenen
Domein Omgaan met verschillen
Thema's ERWD
Doelgroep PO S(B)O - VO - MBO
Organisatie ELWIeR Auteur Team Kennisbasis Jaartal 2012 Last modified 20120201
start know

Inleiding
Het doel van het landelijk protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie is het bieden van richtlijnen en handvatten voor de praktijk om optimaal rekenwiskunde-onderwijs te kunnen ontwikkelen voor alle kinderen en jongeren in de leeftijd tot 14 jaar.

Leeswijzer

  • Wat weten we? eerste 100 karakters van paragraaf 'wat weten we'
  • Voor de praktijk betekent dat eerste 100 karakters van paragraaf 'Voor de praktijk betekent dat'
  • Handreikingen eerste 100 karakters van paragraaf 'Handreikingen'

Wat weten we?
In de loop der jaren zijn vele studies verschenen over leren, leerproblemen en leerstoornissen met betrekking tot taal en rekenen.

  • Ontwikkeling van twee protocollen:
    • ERWD BAO SBO SO
(4 tot 12 jaar)
    • ERWD VO MBO (13 tot 18 jaar)
  • Initiatief van de NVORWO om een scherper beeld van Dyscalculie (en aanpalende problemen) te krijgen.

erwd_model.jpg

De ontwikkeling van het protocol BAO SO SBO (voor 3-12 jaar) is gestart in 2005. Het project beoogt de ontwikkeling van het landelijk protocol voor de integrale aanpak van ernstige reken-wiskundeproblemen en dyscalculie voor po. Een eerste publicatie verschijnt in 2006 [1]

In 'Dyscalculie in discussie, deel 2' (Van Groenestijn, 2008) wordt verslag gedaan van de werkconferentie van 5 juni 2007. De inleidende lezingen van Wied Ruijssenaars en Hans van Luit maken daar deel van uit. Anderzijds bevat die publicatie de hoofdlijnen van het projectplan voor de ontwikkeling van een landelijk protocol Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD).

Verwijzingen

nog niets

nog niets

De publicatie is het vervolg op het twee jaar geleden verschenen boek ‘Dyscalculie in discussie’ (redactie Maarten Dolk en Mieke van Groenestijn). De artikelen waren vooral bedoeld als een eerste verkenning van de problematiek en om de discussie te starten. Het Ministerie van OCW gaf de NVORWO eind 2006 een subsidie om een vervolgdiscussie te organiseren liefst uitmondend in een aanpak om te komen tot een protocol voor de integrale aanpak van ernstige rekenproblemen en dyscalculie.

nog niets


Voor de praktijk betekent dat:

Handreikingen

In gesprek

Verwijzingen


Gerelateerde dossiers

Gerelateerde video's

Bijlagen
Links
  • -
stop know
Persoonlijke instellingen
GOOGLE