Feitenkennis

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Algemeen

Letterlijk betekent feitenkennis kennis hebben van feiten. Je kunt daarbij denken aan een opsomming van jaartallen uit de geschiedenis. Ook bij rekenen-wiskunde kan over feitenkennis worden gesproken. Denk aan de ‘rekenfeiten’ die iedereen moet kennen (weten) om zich soepel in de wereld van het getal te kunnen bewegen: de optellingen tot 10, de splitsingen van tien (vriendjes van tien), de tafels tot 10 x 10, hoe het tiende deel van een meter heet, dat een kilo 1000 gram is, enzovoort. Feitenkennis moet geleerd worden. Dat houdt in dat de rekenfeiten in het geheugen moeten worden opgeslagen ofwel gememoriseerd dienen te worden. Als elk rekenfeit op zichzelf staat en er dus geen verbindingen zijn met andere rekenfeiten, dan is het memoriseren een zware opdracht. Gelukkig staan de feiten bij rekenen en wiskunde bijna nooit los van elkaar. Wie het rekenfeit 10 x 5 = 50 heeft gememoriseerd, heeft 5 x 5 = voor het grijpen, als hij weet dat 25 de helft is van 50 en het inzicht bezit dat 5 x 5 de helft is van 10 x 5.

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE