Formele fase

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Algemeen

De formele fase is die fase uit leergangen voor rekenen en wiskunde waarin de opgaven niet meer direct met situaties, contexten of modellen verbonden zijn. Het gaat in deze fase om formeel rekenen waarbij louter met ‘rekengetallen’ gerekend wordt (kale sommen). De drie voorafgaande fasen zijn de contextfase, de modelfase en de semi-formele fase. De toepassings- en oefenfase sluiten deze leergangen af. Overigens ontwikkelen kinderen zich lang niet altijd langs deze (theoretische en ogenschijnlijk lineaire) lijn. Soms maken zij vanuit een context een uitstapje naar het toepassen en oefenen van getalrelaties alvorens de context te abstraheren tot een model. Bij de leergangen voor meten en meetkunde blijkt de ontwikkeling van de leerprocessen bij de kinderen grilliger en veel minder voorspelbaar te verlopen dan hierboven wordt gesuggereerd. Bovenstaande genoemde fasen betreffen vooral die leergangen waarin het rekenen met getallen centraal staat (bijvoorbeeld het rekenen tot 20, het rekenen tot 100, de breuken enz.)

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE