Handboek Vakdidactiek Wiskunde (Algemeen)

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Inhoud

Algemeen

Het Handboek Vakdidactiek Wiskunde is een gemeenschappelijke productie van alle universitaire wiskundedidactici en enkele anderen. In eerste instantie is het bestemd voor wiskundeleraren die les geven in havo-vwo (onderbouw en bovenbouw), terwijl de meer algemene katernen (over leren en onderwijzen, ICT, toetsing) een breder bereik hebben. Elk katern kent één of twee hoofdauteurs.

Katern Titel Auteur
0 Leren en onderwijzen van wiskunde Anne van Streun
1 Vergelijkingen vergelijken Paul Drijvers en Peter Kop
2 De afgeleide in breed perspectief Joke Daemen en Gerrit Roorda
3 Modelleren Jeroen Spandaw en Bert Zwaneveld
4 Statistiek Anne van Streun, Bert Zwaneveld en Paul Drijvers
5 Van knoppen naar kennis Paul Drijvers en Bert Zwaneveld
6 Meetkunde Anne van Streun en Nellie Verhoef
7 Wiskundekennis toetsen Truus Dekker, Pauline Vos en Kees Lagerwaard
8 Functies, de ontwikkeling van een veelzijdig concept Peter Kop en Willem Hoekstra

Achtergrond

Binnen de groep van universitaire wiskundedidactici (Vadiwulo) was behoefte om de bestaande wetenschappelijke kennis over het leren en onderwijzen van wiskunde te ordenen en samen te vatten in een handboek voor leraren en leraren in opleiding. Het boek Wiskundedidactiek van Joop van Dormolen (1974) is daarbij vaak als voorbeeld genoemd. Op dit moment is de bedoelde wetenschappelijke kennis her en der verspreid over tal van artikelen en slecht toegankelijk voor leraren. De discussie over de mogelijke inhouden convergeerde uiteindelijk naar een opzet, die tot doel heeft om de wiskundeleraar voldoende gereedschap en kennis mee te geven om adequaat een ontwerp voor het eigen onderwijs te maken. Adequaat, gegeven de eigen doelen, de leerlingenpopulatie en het leerstofgebied. Deze keuze voor het ondersteunen van het ontwerpen van het eigen onderwijs, dus baas boven boek, houdt in dat wiskundeleraren (in opleiding) daaraan overzicht, inspiratie en argumentatie kunnen ontlenen.

Wiskundige bekwaamheid

Van Streun e.a. maken onderscheid in de volgende vijf 'dimensies' van wiskundige bekwaamheid (p. 22 handboek):

  • Weten dat: kennis van feiten en begrippen, reproduceren, technieken beheersen
  • Weten hoe: probleemaanpak, toepassen, onderzoeksvaardigheden
  • Weten waarom: concepten, abstracties, rijke schema's, argumenteren, overzicht
  • Weten over weten: reflecteren, monitoren, kennis over je eigen weten en aanpak
  • Houding: wiskunde leren is leuk, interessant, groei in kennis geeft voldoening, ik kan het.


Verwijzingen

Versies van dit document

  • 20090629, katernen elk hun eigen wiki-pagina gegeven
  • 20081028, wikiteam
Persoonlijke instellingen
GOOGLE