Klassengesprek

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Algemeen

Bij een klassengesprek houdt de leraar samen met alle kinderen een gesprek over een onderwerp waarbij de nadruk ligt op het ontwikkelen van inzicht. Tijdens zo’n klassengesprek zorgt de leraar ervoor dat er veel inbreng is van de kinderen. De start van een klassengesprek is veelal een contextprobleem dat vraagt om een oplossing en waarbij de aanpak niet van te voren al duidelijk is en Samen met de kinderen worden mogelijke oplossingen voor het contextprobleem geïnventariseerd en vergeleken zonder dat direct al wordt aangegeven welke aanpak het meest efficiënt is. De discussie over (de aanpakken van) het contextprobleem zorgt ervoor dat de kinderen hun inzichten kunnen aanscherpen of zelf nieuwe ideeën kunnen ontwikkelen. Tijdens een klassengesprek worden de verschillen tussen leerlingen optimaal ingezet voor verdere begripsvorming, terwijl tegelijkertijd aan de kinderen de gelegenheid wordt geboden op hun eigen manier te rekenen. Tijdens het zelfstandig werken, dat veelal na een klassengesprek volgt, kan de leerstof door de kinderen gedifferentieerd worden verwerkt.

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE