Leergang

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Algemeen

Met een leergang bedoelen we een didactisch bewerkt onderdeel van de leerstof. Een reken-wiskundemethode bevat vele leergangen (bijvoorbeeld tafels, meten van lengte, optellen en aftrekken tot 20) die alle een eigen, door de leerstof beïnvloed karakter hebben. Maar ze komen overeen in de, wat men noemt, realistische architectuur. Voor de lerende is een leergang de weg die gevolgd wordt bij het verwerken van de leerstof, zoals door de schoolboekauteur en leraar bedoeld. Een leergang is dus een didactisch constructie dat achter het bureau gemaakt is op basis van inzichten in leerprocessen van kinderen en met een inlevingskracht in wat kinderen denken, doen en ervaren. Maar als het goed is, weet de leraar ook dat zijn leerlingen hun eigen ‘leerlijn’ bij zijn leergang maken. Zo beschouwd is een leerlijn een afgeleide van de leergang. Je zou ook kunnen spreken over een leertraject dat een kind aflegt. De leraar probeert – op grond van wat hij ziet bij de leerling en wat hij leest in de methode – te bedenken welk traject een kind gaat en hoe hij/zij daar het best op kan inspelen.

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE