Leerstijl

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

 • Leerstijl is een begrip uit de cognitieve psychologie en didactiek.
 • Leerstijl is een beschrijving van attitudes en gedragingen die bepalen wat iemands voorkeurmanier van leren is.

Achtergrond

 • van de Nederlandstalige Wikipedia, juni 2013

Er blijken immers nogal wat verschillen te bestaan in de manier waarop lerenden de leerstof verwerken. Sommigen zijn meer visueel ingesteld, anderen meer auditief. Ook de manier van instuderen verschilt. Sommigen nemen de leerstof één à tweemaal alinea per alinea grondig door. Anderen doorlopen de hele cursus eerder oppervlakkig en hernemen die dan meerdere malen.

Het onderzoek naar de persoonlijke leerstijl van studenten kwam eind 20e eeuw in de aandacht met het onderzoek van David Kolb en Jan Vermunt, die elk hun eigen systeem bedachten om de verschillende leerstijlen te beschrijven en in kaart te brengen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de meeste modellen van leerstijlen een lage betrouwbaarheid, een magere validiteit en een verwaarloosbaar effect op de instructie hebben.

De leerstijlen van Kolb zijn gebaseerd op een theoretisch model van vier denkstappen. Voor deze stappen en de daarmee samenhangende leerstijlen ontbreekt echter een wetenschappelijke onderbouwing.

 • Doener, vertonen een combinatie van actief experimenteren en concreet ervaren.
 • Dromer, zij hebben een voorkeur voor concreet ervaren en reflectief observeren.
 • Denker, combineren het reflectief observeren en abstract conceptualiseren.
 • Beslisser, zijn goed in en hebben een voorkeur voor abstract conceptualiseren en actief experimenteren.

Er is overigens fundamentele kritiek van wetenschappelijke onderzoekers op Kolb.

Wiskundeonderwijs en leerstijlen

Bij Knisley (zelf wiskunde-docent) lezen we hoe hij de leerstijlen (in feite praat hij over leerfases) herkent in hoe leerlingen wiskunde leren: "The model suggests that concepts need to be allegorized first, integrated next, analyzed third, and synthesized last." Dit wetende zal een wiskunde docent dus ook verschillende rollen moeten spelen (verteller, coach, e.d.)

Ook kan bij het ontwerp van lesmateriaal rekening gehouden worden met leerstijlen. Zie bijv. Lesontwerpen volgens Kolb (voor science-vakken, zie ecent.nl)

Verwijzingen

 • Keast, S. (1999). Learning styles in secondary mathematics classrooms. Paper presented at the MERGA, Adelaide SA Australia. http://www.math.unipa.it/~grim/EKeast6.PDF
 • Knisley, J. (2002). A 4-Stage Model of Mathematical Learning. The Mathematics Educator, 12(1), 11-16.
 • Kolb, D. (2004). Experiential learning: experience as the source of learning and development. Englewood Cliffs. New Jersey: Prentice-Hall.
 • Lesontwerpen volgens Kolb (ecent.nl)
 • Wikipedia EN
 • Wikipedia NL

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE