Leren en onderwijzen van wiskunde

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Inhoud

Algemeen

Leren en onderwijzen van wiskunde is katern 0 (nul) van het Handboek Vakdidactiek Wiskunde. Het is geschreven door Anne van Streun, en is beschikbaar gekomen in november 2008.

Dit katern vormt het gemeenschappelijke fundament van de reeks. In de meer toegespitste katernen wordt voor de algemene theoretische onderbouwing terugverwezen naar katern 0, terwijl omgekeerd in katern 0 voor een uitwerking van de theorie op een bepaald deelgebied wordt doorverwezen naar een ander katern. Een centraal thema is de relatie tussen de theorie (in het Handboek samengevat in katern 0) en de consequenties van die theorie voor het praktisch handelen, zoals uitgewerkt in de verschillende katernen.

Achtergrond

De functie van dit katern verschilt van die van de andere katernen. De andere katernen zijn opgebouwd rond een bepaald wiskundig thema, zoals vergelijkingen of modelleren, waarbij voor dat thema relevante didactische theorieën worden toegepast op het leren en onderwijzen van dat onderwerp. Voor een bredere bespreking van die achterliggende theorieën wordt verwezen naar dit katern 0, dat dus een naslagfunctie heeft. Daarnaast kun je dit katern ook bestuderen als een op zichzelf staande eenheid, waarin je een overzicht vindt van theorieën die wij relevant achten voor het leren en onderwijzen van wiskunde.

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE