Mathematiseren

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* Mathematizing (english) * intern

Algemeen

Mathematiseren (ver-wiskundigen; tot wiskunde maken) is de werkwijze waarbij men situaties en problemen uit de concrete wereld (het dagelijks leven) zo bewerkt, dat men de reken-wiskundige kennis erop los kan laten. Daartoe probeert men eerst het probleem te beschrijven in wiskundige termen. Door middel van mathematiseren kan men dus problemen uit het dagelijks leven met wiskundige middelen oplossen. Een voorbeeld (in groep 3) waarbij mathematiseren aan de orde is, is de context van een autobusrit met in- en uitstappende passagiers. De context wordt na een verkenning van de context met pijlentaal beschreven. De autobusrit komt uit de concrete wereld, de pijlentaal uit rekenen-wiskunde. Uiteindelijk leidt de context tot de formele sommen in het leerstofdomein ‘rekenen tot 20’, waar optel- en aftreksommen als 9 + 7 = en 16 − 7 aan de orde zijn.

Treffers (1975) schrijft het volgende: "Mathematizing refers to more than achieving mathematical knowledge and becoming adept at mathematical operations. Rather, mathematizing involves gaining an understanding of underlying mathematical skills such as ordering, classifying, generalizing and formalizing".

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE