Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

(Doorverwezen vanaf NRO)
Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

 • Continuering programma's NWO (o.a. PROO en BOPO) 2013-2023

Achtergrond

 • van de website, april 2013

Het Nationaal regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) is ingesteld om de afstand tussen wetenschappelijk onderzoek en de praktijk van het onderwijs te verkleinen. Het NRO gaat de versnippering van middelen voor onderwijsonderzoek tegen en zorgt voor een samenhangende meerjarige programmering van wetenschappelijk onderzoek.2014

Najaar 2014:

 • Onderzoek naar 21ste eeuwse vaardigheden: Dit najaar wordt naar verwachting een ronde opengesteld voor onderzoek naar de ontwikkeling van 21e-eeuwse vaardigheden. Daarvoor zal minimaal 1,5 miljoen euro beschikbaar komen. Hiermee wordt aangesloten op de Human Capital Agenda van de topsector Creatieve Industrie.
 • Meerjarig onderzoek naar passend onderwijs. In oktober 2014 verwacht het NRO ook rondes te openen voor meerjarig onderzoek naar passend onderwijs. Deze geven de mogelijkheid verschillende typen onderzoek uit te voeren: 1) monitorend onderzoek en 2) verklarend * Praktijkgericht onderzoek (driejarig)
 • Kortlopend praktijkgericht onderzoek:
  • Leren en instructie: metacognitie, metacognitie en zelfgestuurd leren;
  • De kwaliteit van toetsen en beoordelen: constructive alignment, formatief toetsen en methodieken voor de beoordeling van toetskwaliteit;
  • Differentiatie in de klas
  • De opbrengsten van leren met ict.


2013

Het gaat hier in eerste instantie om de programmering van het praktijkgerichte onderzoek (de PROO heeft vorig jaar nog een programmering gemaakt en daarmee wordt voor het fundamentele onderzoek in het NRO verder gewerkt). Maar tegelijkertijd ziet men dit als een mogelijkheid om breed (in de praktijk en in de wetenschap) te verkennen 'wat er speelt'. Het de bedoeling dat praktijkgericht, beleidsgericht en fundamenteel onderzoek beter op elkaar afgestemd raken, en daar kan deze oproep ook een functie in vervullen. Op basis van wat er aan ideeën binnenkomt zal er 'geturfd' worden wat belangrijk wordt gevonden en er zal een onderzoeksprogramma geformuleerd worden waarvan het NRO hoopt dat 'men zich erin herkent'. Vervolgens komt er dan een call en zullen opdrachten gegund worden aan consortia waar in ieder geval ook de onderwijspraktijk (scholen) in vertegenwoordigd zijn. Scholen kunnen ook de aanvragers zijn. Praktijkrelevantie is heel belangrijk. Als voorbeeld wordt genoemd dat inzichten uit promotieonderzoek die 'op de plank liggen' in dit kader toegepast en geëvalueerd zouden kunnen worden in de onderwijspraktijk.

Verwijzingen


Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE