Participatieladder

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

De Participatieladder is een meetinstrument waarmee je kunt vaststellen in hoeverre iemand, bijvoorbeeld een Wwb'er meedoet in de samenleving. De ladder is onderverdeeld in zes treden: van sociaal geïsoleerd tot werkend zonder ondersteuning. Door dit twee keer te meten, (bijvoorbeeld voor en na inzet van een voorziening uit het Participatiebudget) wordt zichtbaar of de mate van participatie is verhoogd. Daarmee worden de resultaten van het participatiebeleid transparant.

  • Een initiatief mede gefinancierd door het ministerie van SZW.

Achtergrond

  • website, maart 2015

In 2012 is het project Participatieladder ondergebracht in het project Impuls Vakmanschap. Hierdoor is ondersteuning bij de implementatie ook dit jaar mogelijk, zij het op kleinere schaal.

In Impuls Vakmanschap werken VNG en Divosa samen aan professionalisering en vakmanschap bij sociale diensten. Impuls Vakmanschap loopt tot eind 2012 en heeft vier actielijnen: Uitvoerders, Kennis & Expertise, Organisatie & Ontwikkeling en Bestuurders gemeenten. Binnen de actielijn Organisatie & Ontwikkeling is het project Participatieladder ondergebracht.

Zes treden

  • niveau 6: betaald werk
  • niveau 5: betaald werk met ondersteuning
  • niveau 4: onbetaald werk
  • niveau 3: deelname aan georganiseerde activiteiten (cursus, vereniging)
  • niveau 2: sociale contacten buitenshuis
  • niveau 1: geïsoleerd

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE