Taalgericht vakonderwijs

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

Taalgericht vakonderwijs vraagt aandacht voor de taalaspecten binnen een bepaald kennisdomein (bijv. rekenen-wiskunde). Globaal gaat het dan om twee gebieden:

Achtergrond

De leerlingen worden geconfronteerd met verschillende soorten 'taal':

  • de vaktaal (reken/wiskundige begrippen en formuleringen)
  • schooltaal (de taal waar waarop het redeneren, probleem oplossen en reflecteren steunt)
  • contexttaal (de taal die het gebruik van contexten met zich meebrengt).

Voor taalzwakke leerlingen vormt deze toegenomen taligheid van het vak rekenen-wiskunde in verschillende mate een obstakel, dat kan leiden tot onderpresteren, achterblijven of zelfs afhaken van deze leerlingen.

Oude en nieuwe oplossingen

Voor deze problemen zijn in het verleden diverse oplossingen aangedragen. Soms wordt een oplossing gezocht in het ontwijken van taal, maar dit is contraproductief. Het maakt de zaak er niet beter op: mogelijke problemen blijven voor leerlingen en docenten onzichtbaar; bovendien is de kans groot dat het werkelijk begrijpen van rekenen-wiskunde wordt belemmerd, wat zich later onherroepelijk wreekt. Ook oplossingen in de vorm van extra taalaanbod los van het vak rekenen-wiskunde bieden weinig soelaas.

De laatste jaren worden oplossingen in een andere richting gezocht. Resultaten van recent onderzoek hebben taalbeleid een impuls gegeven met een nieuwe benadering waarin taal en vakinhoud geïntegreerd worden. Dit taalgericht vakonderwijs wil taalachterstanden aanpakken binnen de vakken, gebaseerd op nieuwe inzichten op het gebied van leren, taalleren en onderwijzen.

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE