The Number Sense Game: Serious games to support the development of number sense

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

  • Onderzoek uit onderzoeksprogramma Educational Learning Sciences
  • The Number Sense Game: Serious games to support the development of number sense: Regulating learners curiosity and cognitive load.
  • Supervisie: Van Nimwegen, C., Kroesbergen, E.H., & Kirschner, F.C.
  • 2012-2014

Personen

  • Dr. Evelyn Kroesbergen (Orthopedagogiek) & Dr. Femke Kirschner(Educatie)
  • Maatschappelijke partners: Game developer, uitgeverij


Achtergrond

This project focuses on constructing serious games in the number-sense domain (the intuitive understanding of numbers, their magnitude, and how operations affect them) that will trigger children’s curiosity and, consequently, facilitate learning. The focus is threefold:

  1. the development, application and validation of GameDNA (Game Discourse Notation and Analysis), a player-centric notation focusing on the information flow and when and how mental processes in players occur
  2. the effect of various child variables on determining the added learning value of serious games over real life situations
  3. the effects of employing different techniques to stimulate curiosity on the amount and kind of effort children invest in the game and the consequent effects on learning.

The experimental environment will consist of three games (differing in curiosity provoked) and ‘traditional' instruction. Behavioral, eye-tracking and ERP measures will be used to get more insight in behavioral and cognitive changes as a training effect.

De Number sense Game: Spelenderwijs leren rekenen in groep 1/2

Onderzoek

In onze samenleving is het van essentieel belang dat je goed overweg kunt met cijfers: Of het nu gaat om het opzoeken van telefoonnummers, het aflezen van de klok, of het bakken van een cake, cijfers heb je altijd nodig. Daarom hechten we in ons onderwijs ook veel waarde aan het rekenen/wiskunde. Niet alle kinderen vinden dat echter leuk en niet alle kinderen zijn er goed in. Hoe komt dat? Inmiddels weten we uit wetenschappelijk onderzoek dat het getalbegrip een belangrijke factor is die verklaart waarom het ene kind beter kan rekenen dan het andere. Kinderen die in de kleuterperiode relatief minder goed zijn in getalbegrip, lopen een groot risico op ernstige rekenproblemen of zelfs dyscalculie. Er is daarom in de afgelopen jaren veel onderzoek verricht naar de mogelijkheden om het getalbegrip te trainen, met name bij kinderen die daar relatief veel moeite mee hebben.

Op het gebied van getalbegrip zijn er al verschillende programma’s op de markt, en de gebruiken rekenmethoden hebben alle een programma voor voorbereidend rekenen in de kleutergroepen. Deze programma’s zijn echter lang niet altijd gebaseerd op recente theoretische inzichten. Vanuit ons onderzoek weten wij wat precies de essentiële elementen van getalbegrip zijn die getraind moeten worden. Daarom hebben wij de “Number Sense Game” ontwikkeld. Hiermee wordt onderzocht of de training van getalbegrip deels gecomputeriseerd kan worden. Bovendien kan dit de leerkracht helpen om tegemoet te komen aan die kinderen die extra oefening nodig hebben. Om het speleffect er in te houden, hebben wij ervoor gekozen dit in de vorm van een serious game te doen. Het verschil met al bestaande computerspelletjes zit hem in het gebruik van echte spelelementen, zoals een ‘bad guy’ die je moet ontwijken, of het nieuwsgierig maken naar informatie die niet direct zichtbaar is door bepaalde onderdelen te verstoppen. Kinderen hebben daardoor minder het idee dat ze gewoon maar sommetjes aan het oefenen zijn. Bovendien zijn de games ook ontwikkeld om op een tablet te spelen. Hierdoor kunnen kinderen de objecten ook daadwerkelijk zelf manipuleren en is het ook voor kleuters heel gebruiksvriendelijk.

Voorlopige resultaten

Aan het eerste pilot onderzoek naar de Number Sense Game hebben 68 kinderen in de leeftijd van 5-6 jaar uit het regulier basisonderwijs deelgenomen. De groep bestond uit 36 jongens en 32 meisjes met een gemiddelde leeftijd van 5 jaar en 9 maanden. Deze kleuters hebben gedurende vier weken, twee keer per week deelgenomen aan de interventie. De moeilijkheidsgraad liep op van het getallenbereik 1-5 tot 1-20. Er waren 6 verschillende subgames. In het spel stond de koppeling tussen het cijfer en de hoeveelheid steeds centraal. Na afloop van de game waren de kinderen inderdaad vooruit gegaan in getalbegrip, net zoveel als kinderen die een reguliere training hadden gekregen. Met name de kinderen met relatief zwakke rekenprestaties (D/E scores op CITO-ordenen) waren vooruit gegaan. Hiermee is dit een veelbelovende manier om juist bij deze groep kinderen het getalbegrip te trainen.

Deze game biedt mogelijkheden om kinderen extra ervaring op te laten doen met getallen en hoeveelheden, de meest essentiële voorwaarde voor het latere rekenen. Zwakke kinderen kunnen op deze manier extra oefenen, maar ook de gemiddelde of sterkere leerlingen kunnen zo op hun eigen niveau met de taken werken. Omdat het kind individueel werkt, kan het op zijn/haar eigen niveau werken, en omdat de game interactief is, heeft het kind voldoende mogelijkheden om te exploreren en te manipuleren – veel meer dan in een kringles bijvoorbeeld.


In dit onderzoek staat de vraag naar de effectiviteit van de game centraal. Daarnaast is het natuurlijk de vraag in hoeverre kinderen daadwerkelijk zelfstandig en gemotiveerd hieraan kunnen en zullen werken en wat het effect van een adaptieve game is op het getalbegrip van zowel zwakkere als sterkere rekenaars.Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE