Vathorst

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Inhoud

Algemeen

Vathorst derde jaar

bijeenkomst 16 april

Monica, Reinier, Paul, Vincent

Doel van de bijeenkomst is zicht te krijgen op inhoud en uitlijning van de wiskunde in klas 3, tegen het licht van:

 • keuzes van Vathorst voor inrichting leerjaar 3 (differentiatie etc)
 • de schoolbrede thema's van Vathorst voor klas 3
 • de nodige wiskunde (gedifferentieerd naar vervolgtraject klas 4)
 • globale uitlijning wiskunde jaar 3 in relatie met volgorde thema's
 • ideeën voor invulling en vorm (in thema/aan thema/apart) in ieder geval voor eerste periode

Deze bijeenkomst levert input voor een vervolgbijeenkomst in september (donderdag 13 september) waar met alle betrokken (3e jaar/wiskunde/science/thema's) het hele derde jaar in samenhang en met aansluiting bovenbouw wordt vormgegeven.

Wiskundige invulling van klas 3 (juni 2007)

We bekijken de boeken van Getal en Ruimte en Moderne Wiskunde. Voor de vier onderwerpen (rekenen, algebra, meetkunde en statistiek) schrijven we de centrale thema's op (Monica heeft A4-tje). We proberen differentiatie te realiseren op verschillende manieren:

 • binnen een thema dezelfde opdracht(en) voor iedereen, gedifferentieerde beoordeling
 • binnen een thema ook keuzeonderdelen, met name voor 'bewijs' vwo-niveau
 • binnen een thema twee (of meer) opdrachtvarianten

Relatie thema's wiskunde: We proberen zoveel als mogelijk wiskunde vanuit het thema op te zetten. In de verdere uitwerking kan het langzaamaan abstracter worden. We houden net als in klas 2 de mogelijkheid open een enkele keer abstracte wiskundige opdrachten los van het thema aan te bieden. Maar dan wel met een didactiek die past bij een constructieve manier van leren.

Inrichting leerjaar 3

Er is een aparte vmboT stroom in leerjaar 3. Twijfelgevallen lopen de eerste twee periodes nog mee met havo/vwo. Na klas 3 kan een leerling in vmboT wiskunde laten vallen. In de loop van klas 3 vindt voor h/v oriëntatie op A (M profielen) en B (N profielen) plaats. Aan het eind van klas 3 wordt definitief in havo/vwo gesplitst, keuze ligt mogelijk al in december. De thema's houden hier rekening mee:

 • thema 1 (T13) algemeen ingevuld
 • thema 2 (T14) B-achtige invulling (N-profielen)
 • thema 3 (T15) A-achtige invulling (M-profielen)
 • thema 4 (T16) B-achtige invulling (N-profielen)
 • thema 5 (T17) A-achtige invulling (M-profielen)
 • thema 6 (T18) B-achtige invulling (N-profielen)
 • thema 7 (T19) keuzethema in varianten

Themas in klas 3

7 thema's

 1. (T13) algemeen: Farao's en Romeinen
 2. (T14) Ontdekkingen en hervormingen - b-achtig thema
 3. (T15) Franse Revoluties - a-achtig thema (statistiek, deze zou je kunnen gebruiken als school-examen voor vmbo-t)
 4. (T16) Rode rakkers - moet b-achtig ingevuld
 5. (T17) De schok van zes miljoen - a-achtig thema
 6. (T18) Oerknal - oermens - b-thema
 7. (T19) Moderne geschiedenis - leerling maakt keuze voor invulling

Thema 13 - Farao's en Romeinen

algemeen thema

meetkunde (geïnspireerd onder andere door piramide)

 • de tangens en helling
 • oppervlakte/inhoud
 • extra aandacht nodig voor eenheden
 • projecties (havo/vwo)
 • doorsneden/aanzichten (vmbo)

(bio: bescherming, de huid)

NB. Bij oude thema 2 'Romeinen' stond voor wiskunde

 • procenten -> exponentiële groei
 • machten, wetenschappelijke notatie

(dat moet nu naar een ander thema, mogelijkheid: thema 17)

Thema 14 - Ontdekkingen en hervormingen - 1517-...

 • Bèta-gekleurd
 • Eindprestatie: Ontdekkingen-boek (tekst + beeld)
 • Cellen en weefsels
 • Bouw van de materie: atomen (ionen) en moleculen
 • Planten en dieren
 • Verbranden
 • Kracht, veiligheid (en verkeer), aardolie
 • Kerkhervormingen
 • Transport/infrastructuur
 • Internationalisering productie/massaproductie
 • VOC -> eigen bedrijf (kledingzaak?) beginnen (ondernemingsplan)
 • Afstemming met kunst: muziek / vormgeving / dans

wiskunde

 • alle verbanden, met name lineair, kwadratisch (in samenhang met natuurkunde-Newton), wortel (Huygens, slinger) (technische aspecten)
 • binomium van Newton (haakjes bij machten)
 • vergelijkingen oplossen (met economisch break-even)
 • allerlei verbanden (som- en verschilgrafiek)
 • grafen (?) in samenhang met verkeer

Thema 15 - Revoluties - 18e eeuw

 • a-achtig thema
 • Eindprestatie: Dagboek met verschillende perspectieven:
  • Vanuit de gewone man
  • Vanuit een machthebber
 • Debat voeren (vanuit de 'rollen') over een centraal thema (deelprestatie)
  • Inleven in de rol (drama)
 • Revoluties: Frans (1789-1799), eventueel Russisch
 • Geluid, trillingen, muziek; Geur (parfum); Verbrandingen
 • Periodiek verband (wiskundig)
 • Gehoor/geluid, licht (waarneming)
 • Armoede;
 • Leefbaarheid (in steden en landelijk); voorzieningen (middenstand; medicijnen)
 • Statistiek: Ziekte, sterfte, gezondheid, levensduur
 • Brainwave: ICT (nintendo: 1701; Civilization III)

wiskunde

 • statistiek, deze zou je kunnen gebruiken als school-examen voor vmbo-t Opzoeken eindtermen!
 • rekenen in complexe context-situaties (examenopgaven bekijken, kan bij elk thema)
 • 14-9-2007, Monica: Euler leefde in deze eeuw (1707-1793) en over zijn leven is een stripboek gemaakt, zie

bespreking op: http://www.wiskundemeisjes.nl/20070916/leonhard-euler-a-man-to-be-reckoned-with/

Thema 16 - Rode rakkers

 • b-thema
 • Eindprestatie: Economie/Nederlands/Kunst
  • Deelprestaties belangrijk
 • Rol consument (sparen, lenen), warenonderzoek; consumentenorganisatie
 • Ontstaan ideologieën (communisme, modern imperialisme, etc.)
 • Weer (Beaufort, Ferrel, Correolis), licht, beeld
 • Gedrag, ordening (Darwin, Linaeus)
 • Protestliederen
 • Kunstgeschiedenis
 • Reinigingsmiddelen/cosmetica
 • Migratie (Indonesië/Afrika) / multi-culturele samenleving

wiskunde (losser van thema)

 • kwadratische vergelijkingen (onder andere ontbinden in factoren)
 • gebroken functies (wiskunde B)
 • vmbo_T ook complexe rekenopgaven

Thema 17 - De schok van zes miljoen - 1910 - 1945

 • a-achtig thema
 • Eindprestatie: 'Kamp Amersfoort'
  • Vmbo-t: zelf beschrijven
  • h/v: Basisscholen worden uitgenodigd
 • Arbeid: vraag-aanbod; inflatie; beurskrach; werkloosheid
 • Migratie (USA/Canada)
 • 'Scharnierpunt' in de geschiedenis
 • Invloed van oorlog op wetenschap (de bom; Boys of Brasil; vliegtuig-industrie; Mengele) – mini-deelprestatie of les?

eventueel met gastspreker

wiskunde (weinig)

 • Kansrekening
 • Statistiek
 • Procenten -> exponentiële groei (stond eerst bij oude thema 2 Romeinen)

Thema 18 - oerknal - oermens

 • b-achtig thema
 • Eindprestatie (4 weken voorbereiden, laatste week uitvoering):
  • Science-project: planetarium; schaalmodel
  • Science-project: evolutie (van aap tot mens)
  • Science-project: kostbare fossielen gevonden (webquest)
  • Science-project: Atoom-model / molekuul-model
  • Science-project: Accu bouwen
  • Science-project: Schaalmodel van de aarde (wereld-delen); opbouw van de aarde (kern, schil); vulkaan
 • Beoordeling van eindprestatie ook vanuit kunst
 • Prehistorie (lesje)
 • Erfelijkheid
 • Evolutie
 • Bouw van de materie (nask-1)
 • Water, zuren en basen

wiskunde

 • exponenten; wetenschappelijke notatie (grote/kleine getallen)
 • Kansrekening (beperkt)
 • Pakket 'exact rekenen' (Math4All) wiskunde en natuurwetenschappen
 • misschien hier ook wat meetkunde?

Thema 19 - Moderne geschiedenis

 • keuzethema
 • Eindprestatie
  • Vmbo-t – iets met a- en b-aspecten
  • Hv a – europese unie
  • Hv b – natuur & milieu
 • Gebruik van stoffen (chemie/industrie)
 • Afweer, bescherming, bloed
 • Natuur (invloeden van mens; global warming), ook in klas 4
 • Nask-2 wellicht ook in klas 4
 • Beelden van vakantiegebieden
 • Europese unie


VMBO-T

Voor vmbo-t moet (verplicht) beoordeeld worden met cijfers. Tevens betekent de keuze voor een bepaalde sector of wiskunde wel of niet verplicht is:

 • voor techniek en groen is wiskunde verplicht
 • voor zorg en welzijn en voor economie is wiskunde niet verplicht

Voor vmbo-t wordt geen apart materiaal ontwikkeld. Het te ontwikkelen materiaal voor klas 3 zal door 'differentiatie'

Na de derde wordt een examenpakket samengesteld. vmbo-t zit hier doorheen gevlochten, specifiek op differentieren. Aan de hand van een PTA kan hier ook meer zicht op komen.

PTA

Het gevaar bij PTA is dat dit te gedetailleerd wordt uitgeschreven, waarna er een knellende sturing van uit kan gaan die in de ontwikkeling van Vathorst niet goed werkt.

klas4

Mogelijk gezamenlijk thema 'natuur en milieu' met accenten te leggen op: ec, ak, nask, bio (afhankelijk van pakket), af te sluiten als SE.

Havo/vwo 2e fase

Thema's 17, 18, 19 bereiden voor op keuze M of N-profiel. Nog zorg over aansluiting, invulling en bemensing.

In N&G profiel is wiskunde A verplicht.

ICT

Vathorst werkt o.a. samen met Kennisnet, APS en FI voor ICT-innovatie. Ideeën die momenteel leven:

Versies van deze pagina

 • 20070913, Vincent en Monica naar aanleiding van themabijeenkomst leerjaar 3
 • 20070910, Monica
 • 20070618, Monica na overleg met Reinier
 • 20070416, Vincent
Persoonlijke instellingen
GOOGLE