Verhoudingsdeling

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Algemeen

Er zijn twee soorten verdelingen: de verdelingsdeling en de verhoudingsdeling. Bij een verhoudingsdeling gaat het om groepjes maken. De verhoudingsdeling is een wijze van delen die zich van een verdelingsdeling onderscheidt doordat de handelingen en het denken daarbij anders verlopen dan bij een verdelingsdeling. Het onderscheid tussen de verhoudingsdeling en de verdelingsdeling komt dan ook het meest tot uitdrukking, wanneer het delen plaatsvindt binnen een contextsituatie.

Hoeveel karretjes op de achtbaan heb ik nodig om alle 20 kinderen een plaats te geven?

In ieder karretje kunnen 4 kinderen en de karretjes moeten alle volledig bezet worden. Hoe vindt deze verdeling plaats, wanneer men die op concreet niveau zou laten uitvoeren? Schematisch kan de verdeling als volgt in beeld gebracht worden:

Afbeelding:Verhoudingsdeling.gif


De 20 kinderen worden in groepjes van vier verdeeld en het uiteindelijke antwoord op de vraag is te bepalen hoeveel van die groepjes er nodig zijn. Eigenlijk wordt gevraagd naar hoeveel delen er in het geheel passen of anders gezegd: naar de verhouding geheel : deel. Veel kinderen zien hier niet zo snel een deling in en gaan hier “opvermenigvuldigen”.

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE