Verhoudingstabel

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Inhoud

Algemeen

De verhoudingstabel is een hulpmiddel bij het rekenen met verhoudingen. De verhoudingstabel helpt bij het denken in verhoudingen en bij het structureren van een probleem. De verhoudingstabel geeft ook steun en overzicht bij de berekeningen. Modellen waar de verhoudingstabel op voortbouwt zijn de strook en de dubbele getallenlijn. De verhoudingstabel wordt geintroduceerd in het basisonderwijs.

Achtergrond

Sinds de invoering in 1992 van het nieuwe wiskundeprogramma voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs (W1216), wordt ook in het VO de verhoudingstabel gebruikt.

De verhoudingstabel kan 'verworden' tot een doel; het zou een (hulp)middel moeten zijn. Het is raadzaam leerlingen niet alleen voorgestructureerde invultabellen te geven, maar ze te stimuleren zelf een tabel te maken.

Wanneer in een contextsituatie sprake is van een verhouding, dan kan het denk- en rekenwerk goed georganiseerd worden in een verhoudingstabel. In de verhoudingstabel worden de twee grootheden die onderling in verhouding zijn, in twee rijen neergezet. Een wandelaar wandelt met een gemiddelde snelheid van 4 km/uur. Hoelang doet deze wandelaar over een afstand van 15 km? De twee grootheden die hier in verhouding zijn, zijn de afgelegde afstand en de tijd die daarvoor benodigd is. Deze twee komen dus in de verhoudingstabel te staan:

Afbeelding:Verhoudingstabel.jpg


Bij het rekenen binnen een verhoudingstabel mogen nieuwe kolommen worden toegevoegd door de getallen uit een eerdere kolom met hetzelfde getal te vermenigvuldigen of door hetzelfde getal te delen.

Afbeelding:Verhoudingstabel2.jpg


Verder kan een nieuwe kolom uit twee andere kolommen ontstaan door de bijbehorende getallen op te tellen of van elkaar af te trekken.

Afbeelding:Verhoudingstabel3.jpg

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE