Verticaal mathematiseren

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Algemeen

Mathematiseren is de werkwijze waarbij men situaties en problemen uit de concrete wereld (het dagelijks leven) zo bewerkt, dat men de reken-wiskundige kennis erop los kan laten. Wanneer bij dit mathematiseren de formele rekentaal een plaats krijgt in het samenhangende en logische bouwwerk van rekenen-wiskunde en in het bijzonder binnen een didactische leerlijn, dan spreekt men van verticaal mathematiseren. Er is bijvoorbeeld sprake van verticaal mathematiseren, wanneer een kind bedenkt dat je 84 – 29 handig kunt uitrekenen door eerst 84 – 30 te doen, omdat 29 en 30 dicht bij elkaar liggen. De strategie maakt gebruik van wiskundige eigenschappen en die wordt gebruikt om de wiskunde verder te ontwikkelen. Men spreekt van horizontaal mathematiseren, wanneer het mathematiseren zich beperkt tot het vertalen van de situatie of het probleem naar de bijbehorende formele rekentaal.

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE