Wisbaak

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Inhoud

Algemeen

Wisbaak is een project van het Freudenthal instituut (periode 2006-2007).

  • Titel: Wisbaak
  • Doel: docenten en hun taalzwakke leerlingen ondersteunen
  • Doelgroep: leerkrachten basisonderwijs, docenten vo, leerlingen vo
  • Inhoud: zie achtergrond
  • Materiaal: zie http://www.fisme.science.uu.nl/publicaties/subsets/wisbaak
  • Publicaties: Wisbaak heeft een aantal artikelen gepubliceerd, zie verwijzingen.

Achtergrond

Kenmerkend voor taalgericht vakonderwijs is dat het onderwijs contextrijk is, dat het interactief van aard is en dat de leerlingen taalsteun krijgen. Een aanpak die prima aansluit bij de realistische benadering in het reken-wiskundeonderwijs. Ook hierin staan contextrijke problemen centraal en is de didactiek interactief van aard. Taalgericht reken-wiskundeonderwijs lijkt dan ook een kansrijke ingang voor taalzwakke autochtone en allochtone leerlingen.

Binnen het Wisbaakproject is een uitwerking van de ideeën van taalgericht vakonderwijs gemaakt. Het doel van dit project is om docenten en hun taalzwakke leerlingen te ondersteunen. Het pakket Wisbaak bestaat uit taalgerichte reken-wiskundelessen en ICT-materialen voor het vak rekenen/wiskunde in de hoogste klassen van het basisonderwijs en de eerste klassen van het voortgezet onderwijs (www.fi.uu.nl/wisbaak).

Voor allochtone leerlingen vormt de toegenomen taligheid van het vak wiskunde een obstakel. Dit leidt tot onderpresteren, achterblijven of zelfs afhaken van deze leerlingen. Onderzoek van Van den Boer (2003) laat zien dat de problemen van deze leerlingen worden onderschat en voor docenten grotendeels verborgen blijven. Het project Wisbaak onderzoekt de mogelijkheden om beter rekening te houden met deze groep leerlingen. In dit project is zowel voor groep 7/8 als voor klas 1 en 2 van het vo lesmateriaal ontwikkeld, o.a. op het gebied van breuken, procenten, kommagetallen en verhoudingen.

Verwijzingen


Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE