FI Scientific Library

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Versie op 9 jun 2011 19:15 van Sylvia (Overleg | bijdragen)
Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Algemeen

 • De FIsme-reeks, voorheen CDBeta-reeks, heet tegenwoordig FIsme Scientific Library. Het is een overzicht van dissertaties en conferentie-proceddings in de didactiek van wiskunde en natuurwetenschappen.
 • Overzicht van dissertaties in de didactiek van wiskunde en natuurwetenschappen.
 • Uitgave: Freudenthal Instituut

Verwijzingen

 • 61. B.J.B. Ormel (2010). Het natuurwetenschappelijk modelleren van dynamische systemen; Naar een didactiek voor het voortgezet onderwijs. Online version...
 • 60. M. Hammann, A.J. Waarlo, K.Th. Boersma (eds.) (2010). The nature of research in biological education: Old and new perspectives on theoretical and methodological issues - a selection of papers presented at the VIIth Conference of European Researchers in Didactics of Biology (ERIDOB), September 16th-20th, 2008.
 • 59. Van Nes, F. (2009). refworks.jpg Young Children's spatial structuring ability and emerging number sense. Utrecht University, Utrecht.
 • 58. M.Engelbarts (2009). Op weg naar een didactiek voor natuurkunde-experimenten op afstand. Ontwerp en evaluatie van een via internet uitvoerbaar experiment voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Online version...
 • 57. C. Buijs (2008). Leren vermenigvuldigen met meercijferige getallen. Online version...
 • 56. Westra, R.H.V. (2008). Learning and teaching ecosystem behaviour in secondary education : Systems thinking and modelling in authentic practices Online version...
 • 55. Hovinga, D. (2007). Ont-dekken en toe-dekken: Leren over de veelvormige relatie van mensen met natuur in NME-leertrajecten duurzame ontwikkeling
 • 54. Westra, A.S. (2006). A new approach to teaching and learning mechanics Online version...
 • 53. B. van Berkel (2005). The structure of school chemistry: A quest for conditions for escape Online version...
 • 52. Westbroek, H.B. (2005). Characteristics of meaningful chemistry education: The case of water quality. Online version...
 • 51. Doorman, L.M. (2005). Modelling motion: from trace graphs to instantaneous change. Online version...
 • 50. Bakker, A. (2004). Design research in statistics education : on symbolizing and computer tools. Online version...
 • 49. Verhoeff, R.P. (2003). Towards systems thinking in cell biology education. Online version...
 • 48. Drijvers, P. (2003). Learning algebra in a computer algebra environment. Design research on the understanding of the concept of parameter. Online version...
 • 47. Van den Boer, C. (2003). Een zoektocht naar verklaringen voor achterblijvende prestaties van allochtone leerlingen in het wiskundeonderwijs.
 • 46. Boerwinkel D.J. (2003). Het vormfunctieperspectief als leerdoel van natuuronderwijs. Leren kijken door de ontwerpersbril.
 • 45. Keijzer, R. (2003). Teaching formal mathematics in primary education. Fraction learning as mathematising process.
 • 44. Smits, Th. J. M. (2003). Werken aan kwaliteitsverbetering van leerlingonderzoek: Een studie naar de ontwikkeling en het resultaat van een scholing voor docenten.
 • 43. Knippels, M. C. P. J. (2002). Coping with the abstract and complex nature of genetics in biology education - The yo-yo learning and teaching strategy. Online version...
 • 42. Dressler, M. (2002). Education in Israel on collaborative management of shared water resources.
 • 41. Van Amerom, B.A. (2002). Reinvention of early algebra: Developmental research on the transition from arithmetic to algebra.
 • 40. Van Groenestijn, M. (2002). A gateway to numeracy. A study of numeracy in adult basic education.
 • 39. Menne, J. J. M. (2001). Met sprongen vooruit: een productief oefenprogramma voor zwakke rekenaars in het getallengebied tot 100 - een onderwijexperiment.
 • 38. De Jong, O., Savelsbergh, E.R. & Alblas, (2001). Teaching for scientific literacy: context, competency, and curriculum.
 • 37. Kortland, J. (2001). A problem-posing approach to teaching decision making about the waste issue.
 • 36. Lijmbach, S., Broens, M., Hovinga, D. & (2000). Duurzaamheid als leergebied; conceptuele analyse en educatieve uitwerking.ÿ
 • 35. Margadant-van Arcken, M. & Van den Berg, (2000). Natuur in pluralistisch perspectief; theoretisch kader en voorbeeldlesmateriaal voor het omgaan met een veelheid aan natuurbeelden.
 • 34. Janssen, F. J. J. M. (1999). Ontwerpend leren in het biologieonderwijs. Uitgewerkt en beproefd voor immunologie in het voortgezet onderwijs.
 • 33. De Moor, E. W. A. (1999). Van vormleer naar realistische meetkunde - Een historisch-didactisch onderzoek van het meetkundeonderwijs aan kinderen van vier tot veertien jaar in Nederland gedurende de negentiende en twintigste eeuw.ÿ
 • 32. Van den Heuvel-Panhuizen, M. & Vermeer, (1999). Verschillen tussen meisjes en jongens bij het vak rekenen-wiskunde op de basisschool - Eindrapport MOOJ-onderzoek.
 • 31. Beeftink, C. (2000). Met het oog op integratie - Een studie over integratie van leerstof uit de natuurwetenschappelijke vakken in de tweede fase van het voortgezet onderwijs.
 • 30. Vollebregt, M.J. (1998). A problem posing approach to teaching an initial particle model.
 • 29. Klein, A.S. (199?). Flexibilization of mental arithmeticsstrategies on a different knowledge base - The empty number line in a realistic versus gradual program design.
 • 28. Genseberger, R. (1997). Interessegeori‰nteerd natuur- en scheikundeonderwijs - Een studie naar onderwijsontwikkeling op de Open Schoolgemeenschap Bijlmer.
 • 27. Kaper, W.H. (1997). Thermodynamica leren onderwijzen.
 • 26. Gravemeijer, K. (1997). The role of context and models in the development of mathematical strategies and procedures.
 • 25. Acampo, J. J. C. (1997). Teaching electrochemical cells - A study on teachers conceptions and teaching problems in secondary education.
 • 24. Reygel, P. C. F. (1997). Het thema 'reproductie' in het schoolvak biologie.
 • 23. Roebertsen, H. (1996). Integratie en toepassing van biologische kennis - Ontwikkeling en onderzoek van een Curriculum rond het thema 'Lichaamsprocessen en Vergift'.
 • 22. Lijnse, P.L. & Wubbels, T. (1996). Over Natuurkundedidactiek, Curriculumontwikkeling en Lerarenopleiding.
 • 21. Buddingh', J. (1997). Regulatie en homeostase als onderwijsthema: een biologie-didactisch onderzoek.
 • 20. Van Hoeve-Brouwer G.M. (1996). Teaching structures in chemistry - An Educational Structure for Chemical Bonding.
 • 19. Van den Heuvel-Panhuizen, M. (1996). refworks.jpg Assessment and realistic mathematics education. Utrecht University, Utrecht.
 • 18. Klaassen, C.W.J.M. (1995). A problem-posing approach to teaching the topic of radioactivity. Online version...
 • 17. De Jong, O., Van Roon, P.H. & De Vos, W. (1995). Perspectives on Research in Chemical Education.
 • 16. Van Keulen, H. (1995). Making sense - Simulation-of-Research in Organic Chemistry Education.
 • 15. Doorman, L.M., Drijvers, P. & Kindt, M. (1994). De Grafische Rekenmachine in het Wiskundeonderwijs.
 • 14. Gravemeijer, K. P. E. (1994). refworks.jpg Developing realistic mathematics education. CDbeta press, Utrecht.
 • 13. Lijnse, P. L. (Ed.) (1993). European Research in Science Education.
 • 12. Zuidema, J. & Van der Gaag, L. (1993). De volgende opgave van de computer.
 • 11 Gravemeijer, K., Van den Heuvel-Panhuizen, M., Van Donselaar, G., Ruesink, N., Streefland, L., Vermeulen, W., Te Woerd, E. and Van der Ploeg, D. (1994). refworks.jpg Methoden in het Reken-wiskundeonderwijs, een rijke context voor vergelijkend onderzoek. Utrecht: Technipress, Culemborg.
 • 10. Van der Valk, A. E. (1992). Ontwikkeling in Energieonderwijs.
 • 9. Streefland, L. (Ed.) (1991). Realistic Mathematics Education in Primary Schools.
 • 8. Dolk, M., Feijs, E., Van Galen, F., Jonker, V., Ruesink, N. and Uittenbogaard, W. (1991). refworks.jpg Interactieve video in nascholing reken-wiskundeonderwijs. Eindverslag van het 'Nieuwe Media' project. Utrecht: OW&OC (Freudenthal institute).
 • 7. Elzenga, H. E. (1991). Kwaliteit van Kwantiteit.
 • 6. Lijnse, P. L., Licht, P., De Vos, W. & W (1990). Relating Macroscopic Phenomena to Microscopic particles: A Central Problem in Secondary Science Education.
 • 5. Van Driel J.H. (1990). Betrokken bij Evenwicht.
 • 4. Vogelezang, M. J. (1990). Een Onverdeelbare Eenheid.
 • 3. Wierstra, R. F. A. (1990). Natuurkunde-onderwijs tussen Leefwereld en Vakstructuur.
 • 2. Eijkelhof, H. M. C. (1990). Radiation and Risk in Physics Education.
 • 1. Lijnse, P. L. & De Vos, W. (Eds.) (1990). Didactiek in Perspectief.

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE