Getalbegrip

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* Number_sense (english) * intern

Inhoud

Algemeen

  • Grip krijgen op allerlei betekenissen, functies, structuren en eigenschappen van getallen

Achtergrond

De ontwikkeling van elementair getalbegrip en ontluikende gecijferdheid, waarin het tellen een zeer belangrijke rol speelt, omvat het:

  • Kennis van de telrij; de kinderen gaan langzamerhand enkele getalsymbolen herkennen, gaan de telrij leren opzeggen en een hoeveelheid, bijvoorbeeld hun leeftijd, op hun vingers symboliseren. In groep 1 en 2 wordt het akoestisch tellen spelenderwijs aangeleerd en geoefend met behulp van spelletjes, rijmpjes en liedjes. De kinderen leren de telrij in de juiste volgorde heen en terug opzeggen, in ieder geval tot tien, maar veel kinderen tellen al verder. Ook de telrij tot 100 wordt in oriënterende zin al verkend.
  • Aantallen kunnen tellen, bepalen; het kunnen bepalen van aantallen vindt zijn start in het akoestisch tellen en in het vergelijken (meer, minder, evenveel) van aantallen. Zodra kinderen synchroon, één voor één kunnen tellen – het aanwijzen van het object houdt gelijke tred met het uitspreken van bijbehorende telgetal - en zich realiseren dat bij het tellen van een hoeveelheid het laatst gebruikte getal de hoeveelheid aangeeft (kardinaalgetal), kunnen ze resultatief tellen.
  • Inzicht in de opbouw van getallen; kinderen gaan kleine hoeveelheden al snel overzien en structuren en patronen bijvoorbeeld de dobbelsteen werken daarin

bevorderend. Ze gaan tevens beseffen dat getallen op allerlei manieren aan elkaar te relateren zijn: het getal 7 is meer dan 4, het is 2 minder dan 9, het is opgebouwd uit 3 en 4, maar ook uit 5 en 2 (Van de Walle, 2004). Het splitsen van getallen is een activiteit, waardoor de kinderen leren de structuur van de getallen te doorgronden en die hen helpt in het construeren van getallen.

In het engels: Number sense

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE