Het Kobus Applet

Geef in de linkerkolom hieronder een rij positieve getallen. Bij de start van dit programma is als voorbeeld al een aantal getallen ingevuld. Het programma bepaalt uit deze getallen deelrijtjes die dezelfde som opleveren. Dit doe je door de knop "Go" in te drukken.

Als je nieuwe getallen wilt invoeren en de oude wissen, druk je op "Clear". Je kunt ook wijzigingen in de bestaande invoer aanbrengen. Elke keer als je op "Go" drukt wordt het rechterbord eerst gewist en daarna verschijnen de nieuwe resultaten.

Mocht de berekening of het printen te lang duren, druk dan op de noodknop "Stop".

Voor de resultaten kun je met de keuzeknop rechts onder kiezen voor