Historische hoogtepunten van grafische verwerking

door: Wim Neeleman en Heleen Verhage


Inleiding

In boeken, tijdschriften en kranten, maar ook op de televisie en op het Internet wordt veel gebruik gemaakt van grafieken. Tegenwoordig zijn wij zó gewend aan het gebruik van de meest uiteenlopende soorten grafieken, dat we geneigd zijn te vergeten dat ook de grafische weergave van gegevens zijn eigen geschiedenis heeft.
 
Op de pagina's van deze website willen we, zonder aan systematische geschiedschrijving te doen, een paar hoogtepunten van de geschiedenis van de grafische verwerking de revue laten passeren.
De opzet is min of meer chronologisch, maar in sommige gevallen leek een thematische behandeling zinvoller.
 
De belangstelling voor de vraag aan welke criteria een grafiek moet voldoen om een goede grafiek te zijn is de laatste tijd sterk gestegen, zoals bijvoorbeeld blijkt uit het commerciële succes van de boeken van Edward Tufte en Howard Wainer (zie de bibliografie). Een deel van de informatie op deze website is op die boeken gebaseerd.
 
Deze website is gebaseerd op het artikel "Historische Hoogtepunten van Grafische Verwerking", gepubliceerd in de Nieuwe Wiskrant 18(3) pp. 18-33 (maart 1999). De inhoud van deze pagina's komt in grote lijnen overeen met die van het artikel.

Klik hier om naar de Inhoud te gaan.Historische hoogtepunten van grafische verwerking - © NIEUWE WISKRANT - maart 1999

voor het laatst bijgewerkt op: 31 mei 1999