Hoofdstuk 5: De formule van Euler

Hulp bij het bewijs van de formule

 

De applet hiernaast vormt een illustratie bij het bewijs van de formule van Euler zoals dat in het boekje wordt gegeven.