WND Conferentie 2011

Let op

In het programma dat u toegestuurd heeft gekregen, staan twee parallellezingen niet vermeld zoals op de site. De lezingen van prof. Cohen (vr) en prof. Peters (za) zijn nu verwisseld.
Dus zowel bij de informatie hier in pdf als bij het programma en de keuzes die u kunt maken, staan ze goed vermeld: Prof. Peters op vrijdag en prof. Cohen op zaterdag!
Let op, lezingen van Dijksterhuis en Waelkens zijn nu ook gewisseld. Dijksterhuis nu op vrijdag en Waelkens op zaterdag.
Houd daar rekening mee bij het invullen van uw keuze voor de parallellezingen!

De 46e Woudschotenconferentie Natuurkunde-Didactiek wordt gehouden in het conferentiecentrum NH Leeuwenhorst te Noordwijkerhout op vrijdag 16 en zaterdag 17 december 2011. Organisator is de stichting Werkgroep Natuurkunde-Didactiek (WND).

Doelgroep en programma

De conferentie richt zich op alle leraren natuurkunde en NLT in het voortgezet onderwijs, TOA’s, leraren in opleiding en lerarenopleiders.
Het thema van deze WND Conferentie is BijNa – Bij(scholing) Na(tuurkunde) over onderwerpen in het aan de minister aangeboden voorstel voor de nieuwe examenprogramma’s havo en vwo die wat afwijken van de traditie, zoals relativiteitstheorie, deeltjesfysica, nieuwe materialen, geofysica, biofysica, zonnestelsel en heelal.
Het programma bestaat uit plenaire lezingen, keuzelezingen, werkgroepen en een markt.

De plenaire lezingen worden gehouden door Bert Meijer (functionele materialen) en Ton van Leeuwen (toegepaste quantummechanica).
De keuzelezingen door onder andere

bieden uiteenlopende uitwerkingen van het conferentiethema. De afsluiting wordt verzorgd door Wim Turkenburg (kernenergie in Fukushima: vragen en antwoorden). 

Werkgroepen

Ook dit jaar kunt u aan drie werkgroepen deelnemen. Heeft u een idee voor een werkgroep die past bij het conferentiethema of bij een actuele ontwikkeling in het natuurkunde-onderwijs, neem dan voor 1 oktober via Wilma van Eijsden contact op met Frank Budding.

Markt

Op de markt zullen – zoals altijd – de educatieve uitgeverijen en leermiddelenfirma’s te vinden zijn. Maar deze markt is ook bedoeld als ontmoetingsplaats voor docenten, waar zij hun ideeën over de dagelijkse lespraktijk en hun zelfontwikkelde materialen kunnen uitwisselen.
Heeft u iets – een lesopzet, activerende werkvorm, demonstratie-experiment, leerlingenpracticum, praktische opdracht, idee voor een profielwerkstuk enzovoort – dat voor uw collega’s interessant of bruikbaar kan zijn? Of heeft u het afgelopen jaar misschien leerlingen gehad met een interessant experiment in het kader van hun profielwerkstuk, en zijn die leerlingen bereid om dat te komen demonstreren?
Neem dan voor 1 december 2011 via Wilma van Eijsden contact op met Koos Kortland voor een gratis plaats op de markt.

Inschrijving

Voor deelname aan deze WND-Conferentie kunt u een beroep doen op het nascholingsbudget van uw school. Inschrijving voor deze WND-Conferentie is mogelijk via de website van het Freudenthal Institute for science and mathematics education (FIsme). Informatie over de inschrijvingsprocedure en betalingsregeling is te vinden onder ‘conferentie 2011’ op de website van de WND: Deze informatie staat ook in de kaders hieronder.
In verband met de beperkte capaciteit van het congrescentrum en het grote aantal conferentiedeelnemers in de voorgaande jaren is het verstandig u tijdig – bij voorkeur vóór 5 november 2011 – aan te melden.

Inschrijvingsprocedure

  • Ga naar http://www.fisme.uu.nl/mijnfisme, en log in met uw e-mailadres en wachtwoord (zoals u die in voorgaande jaren hebt ingevoerd). Op deze pagina staat ook een FAQ met alle informatie over ‘hoe te handelen als…’ Controleer uw accountgegevens en pas deze zo nodig aan.

  • Klik door naar ‘Woudschoten natuurkunde’, ‘Conferentie 2011’ en ‘Inschrijven’. Geef aan of u een of twee dagen komt, blijft overnachten enzovoort.

  • Als u zich heeft ingeschreven (en geen vutter, student of gast bent), kunt u nu direct betalen via iDeal (dat heeft onze voorkeur) en zo de inschrijving definitief maken. U kunt echter ook een factuur uitprinten voor het geval u handmatig wilt betalen, uw school wilt laten betalen of wilt declareren. Op de factuur staat een referentiecode, die naar uw inschrijving verwijst en die bij handmatige betalingen altijd vermeld moet worden!

  • Als u zich heeft ingeschreven als vutter, student of gast krijgt u na enkele dagen van het secretariaat een melding of uw aanvraag geaccepteerd is. Daarna kunt u (als u geen gast bent) betalen en zo de inschrijving definitief maken.

  • Als u bent ingeschreven, kunt u via de inschrijfpagina de status van uw inschrijving en betaling zien. Gebruik daarbij altijd het e-mailadres en de toegangscode uit de eerste stap van de inschrijvingsprocedure, om te voorkomen dat u zich dubbel voor de conferentie inschrijft.

  • Nadat u eind november de voorinformatie over de conferentie hebt ontvangen, kunt u via de website uw voorkeuren voor lezingen en werkgroepen opgeven.

 

Prijs per persoon:
  • standaardtarief (tweepersoonskamer) € 230,-
  • toeslag eenpersoonskamer € 65,-
  • twee dagen zonder overnachting € 150,-
  • één dag zonder overnachting € 75,-

Leden van de Werkgroep Natuurkunde-Didactiek die met pensioen zijn of in de VUT zitten, kunnen gebruik maken van een korting van € 75,- op het standaardtarief (dus: alleen bij volledige deelname).
Er is een beperkt aantal plaatsen gereserveerd voor studenten van lerarenopleidingen tegen een gereduceerd tarief van € 45,- per persoon voor de gehele conferentie (inclusief overnachting op een twee- of driepersoonskamer). Aanvragen hiervoor (inclusief een namenlijst) moeten door de lerarenopleidingen uiterlijk 11 oktober 2011 worden ingediend bij het bestuur van de Werkgroep Natuurkunde-Didactiek. Vanwege het beperkt aante aantal beschikbare plaatsen geldt hierbij het principe "wien het eerst komt, het eerste maalt". De betreffende studenten moeten zich daarna nog persoonlijk voor de conferentie inschrijven.

Annulering

Als u zich door onvoorziene omstandigheden voor de conferentie moet afmelden, kunt u uw inschrijfgeld teruggeboekt krijgen als uw afmelding uiterlijk een week voor de conferentie aan ons is doorgegeven. Bij latere afmelding is een dergelijke restitutie helaas niet meer mogelijk.

Voorinformatie

Het programma van de conferentie met daarin een overzicht van de keuzelezingen en werkgroepen wordt u – als u zich vóór 5 november 2011 heeft ingeschreven – eind november toegezonden. U krijgt dan de gelegenheid om via de website van het FIsme in te tekenen op de lezingen en werkgroepen van uw keuze.

Algemene informatie

contactpersoonWilma van Eijsden
Adres:FIsme afdeling Natuurwetenschappen
Postbus 80.000
3508 TA Utrecht
Telefoon: 030 253 8228
Fax: 030 253 7494
E-mail:w.vaneijsden@uu.nl
WND-Website    http://www.fisme.uu.nl/vo/woudschotennatuurkunde > Conferentie 2011
Aanw:Ma, Wo en Vr