WND Conferentie 2016

De 51e WND conferentie wordt gehouden in het conferentiecentrum NH Leeuwenhorst te Noordwijkerhout op vrijdag 16 en zaterdag 17 december 2016. Organisator is de stichting Werkgroep Natuurkunde Didaktiek (WND).

Doelgroep en programma

De conferentie richt zich op alle leraren natuurkunde en NLT in het voortgezet onderwijs, TOA’s, leraren in opleiding en lerarenopleiders. Het thema van deze WND-conferentie is Hoe meet je dat nou… – over het waarnemen van en meten aan zichtbare, verborgen, ver verwijderde of erg kleine objecten met onze zintuigen en instrumenten.
Het programma bestaat uit plenaire lezingen, keuzelezingen, werkgroepen en een markt. De plenaire lezingen worden gehouden door Dennis Dieks (geschiedenis en filosofie van het waarnemen in de quantummechanica) en Forrest Bradbury (waarnemen van het aardmagnetisch veld door navigerende vogels). De keuzelezingen op vrijdag en zaterdag door Joris Dik (meten aan kunst), Stan Bentvelsen (waarnemen van het higgs-deeltje), Jo van den Brand (waarnemen van gravitatiegolven), John van Opstal (ons visuele en auditieve waarnemingssysteem), Peter Werkhoven (waarnemen van wat er niet is: virtual reality), Tim Taminiau (waarnemen van quantumverstrengeling), Pieter Nuij (sensoren in een kernfusiereactor), Axel Nackaerts (waarnemen van voedsel- en geneesmiddelenbederf), Maarten Krol (remote sensing van de atmosfeer) en Adriaan Renting (LOFAR) bieden uiteen­lopende uitwerkingen van het conferentiethema.

Werkgroepen

Ook dit jaar kunt u aan drie werkgroepen deelnemen. Heeft u een idee voor een werkgroep die past bij het conferentiethema of bij een actuele ontwikkeling in het natuurkunde-onderwijs, neem dan vóór 29 september 2016 via Wilma van Eijsden contact op met Frank Budding.

Markt

Op de markt zullen – zoals altijd – de educatieve uitgeverijen en leermiddelenfirma's te vinden zijn. Maar deze markt is ook bedoeld als ontmoetingsplaats voor docenten, waar zij hun ideeën over de dagelijkse lespraktijk en hun zelfontwikkelde materialen kunnen uitwisselen. Heeft u iets – een lesopzet, activerende werkvorm, demonstratie-experiment, leerlingenpracticum, praktische opdracht, idee voor een profielwerkstuk enzovoort – dat voor uw collega's interessant of bruikbaar kan zijn? Of heeft u het afgelopen jaar misschien leerlingen gehad met een interessant experiment in het kader van hun profielwerkstuk, en zijn die leerlingen bereid om dat te komen demonstreren op de markt? Neem dan vóór 23 november 2016 via Wilma van Eijsden contact op met Koos Kortland voor een gratis plaats op de markt.

Inschrijving

Voor deelname aan deze WND-conferentie kunt u een beroep doen op het nascholings-budget van uw school. De conferentie is als nascholingsactiviteit met een omvang van 15 RU aangemeld bij Registerleraar.
De inschrijving voor de conferentie loopt via de website van het Freudenthal Instituut van de Universiteit Utrecht. Informatie over de inschrijvingsprocedure en de kosten is te vinden in de kaders hieronder.
In verband met de beperkte capaciteit van het congrescentrum en het grote aantal conferentiedeelnemers in de voorgaande jaren is het verstandig u tijdig – bij voorkeur vóór 2 november 2016 – aan te melden.

Inschrijvingsprocedure

  • Ga naar http://www.wndconferentie.nl > conferentie 2016 > inschrijving. Als u al eerder hebt deelgenomen aan de WND Conferentie kunt u uw bestaande accountgegevens ophalen via de knop ‘Mijn gegevens ophalen’. Gebruik daarvoor het e-mailadres en het wachtwoord dat u tijdens de vorige inschrijving hebt gebruikt. De account­gegevens kunt u controleren en zo nodig aanpassen. Geef vervolgens aan of u een of twee dagen komt, of u blijft overnachten op een tweepersoonskamer (samen met een andere conferentiedeelnemer) of op een eenpersoonskamer, of u gebruik wilt maken van het busvervoer tussen NS-station Leiden Centraal en het conferentiecentrum, of u een certificaat van deelname aan de conferentie wilt ontvangen, enzovoort.
  • Als u zich heeft ingeschreven (en geen vutter, student of gast bent), kunt u nu direct betalen via iDeal (dat heeft onze voorkeur) en zo de inschrijving definitief maken. U kunt echter ook een factuur uitprinten voor het geval u handmatig wilt betalen, uw school wilt laten betalen of wilt declareren. Op de factuur staat een referentiecode die naar uw inschrijving verwijst en die bij handmatige betalingen altijd vermeld moet worden!
  • Als u zich heeft ingeschreven als vutter, student of gast krijgt u na enkele dagen van het secretariaat een melding of uw aanvraag geaccepteerd is. Daarna kunt u (als u geen gast bent) betalen en zo de inschrijving definitief maken.
  • Als u bent ingeschreven, kunt u via de inschrijfpagina de status van uw inschrijving en betaling zien. Gebruik daarbij altijd het e-mailadres en de toegangscode uit de eerste stap van de inschrijvingsprocedure, om te voorkomen dat u zich dubbel voor de conferentie inschrijft.
  • Nadat u eind november per e-mail de voorinformatie over de conferentie hebt ontvangen, kunt u via de website uw voorkeuren voor lezingen en werkgroepen opgeven.

Prijs per persoon
standaardtarief (twee dagen met overnachting op een tweepersoonskamer) €270,--
toeslag overnachting op een eenpersoonskamer € 55,--
twee dagen zonder overnachting €270,--
één dag zonder overnachting €135,--

Leden van de Werkgroep Natuurkunde-Didaktiek die met pensioen zijn of in de VUT zitten, kunnen gebruik maken van een korting van € 100,- op het standaardtarief (dus: alleen bij volledige deelname).

Inschrijving studenten lerarenopleiding

Er is een beperkt aantal plaatsen (maximaal 50) gereserveerd voor studenten van lerarenopleidingen tegen een gereduceerd tarief van € 80,-- per persoon voor de gehele conferentie (inclusief overnachting op een tweepersoonskamer). Dit aanbod beperkt zich tot studenten in de stagevariant van de opleiding of in een baanvariant met een kleine omvang (10 lesuren of minder). Studenten in een baanvariant met een grotere omvang zullen in principe een beroep moeten doen op het nascholingsbudget van de school. Als dit laatste in individuele gevallen tot problemen leidt, neem dan via Wilma van Eijsden contact op met Koos Kortland.
Aanvragen voor deelname tgen het gereduceerde tariefmoeten door de lerarenopleidingen uiterlijk 8 oktober 2016 via Wilma van Eijsden worden ingediend bij het bestuur van de WND - inclusief een namenlijst van de studenten die voor het gereduceerde tarief in aanmerking komen en die aan hun opleider te kennen hebben gegeven aan de conferentie te willen deelnemen. Vanwege het beperkte aantal beschikbare plaatsen geldt hierbij het principe “wie het eerst komt, het eerst maalt”. De betreffende studenten moeten zich daarna nog persoonlijk vóór 2 november 2016 voor de conferentie inschrijven en betalen. Als dit niet vóór de genoemde datum gebeurt, komt de aanvraag te vervallen en wordt de opengevallen plaats ingenomen door een student op de wachtlijst.

Annulering

Als u zich door onvoorziene omstandigheden voor de conferentie moet afmelden, kunt u uw inschrijfgeld teruggeboekt krijgen als uw afmelding uiterlijk een week voor de conferentie per e-mail aan ons is doorgegeven. Bij latere afmelding is een dergelijke restitutie in principe helaas niet meer mogelijk, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden. Neem in dat geval via Wilma van Eijsden contact op met Koos Kortland.

Voorinformatie

Het programma van de conferentie met daarin een overzicht van de keuzelezingen en werk­groepen wordt u – als u zich vóór 2 november 2016 heeft ingeschreven – eind november per e-mail toegezonden. U krijgt dan de gelegenheid om via de website van het Freudenthal Instituut in te tekenen op de lezingen en werkgroepen van uw keuze.

Algemene informatie

contactpersoonWilma van Eijsden
Adres:WND, Freudenthal Instituut
Princetonplein 5
3584 TA  Utrecht
Telefoon: 030 253 8228
E-mail:w.vaneijsden@uu.nl
Ingeschreven in de KvK   onder nr 41181796