De Themawedstrijd 2017:

De WND-conferentie heeft elk jaar een thema. De lezingen en veel werkgroepen sluiten aan bij dat thema. Naar we hopen een mooi aanbod, waar voor docenten veel te halen is.

Het bestuur van de werkgroep wil de inbreng van  alle docenten vergroten. Velen van u maken mooie stukjes les, hebben een stukje lesmateriaal ontwikkeld of een bepaalde werkvorm. Daar bieden we graag een platform voor. In 2014 is daarom een Thema-wedstrijd geintroduceerd. Deze was een succes met mooie inzendingen, die u terug kunt vinden op de verslag-dvd van de conferenties van 2014, 2015 en 2016.
Dit jaar wordt de wedstrijd weer gehouden

Dit jaar is het thema van de conferentie 'Dat had je gedacht leren denken in de natuurkunde'. Natuurkunde is bij uitstek een vak waarin je leerlingen probeert aan het denken te zetten. Veel gepromoveerden in de (theoretische) natuurkunde krijgen banen aangeboden bij banken en andere meer financiele instellingen omdat ze hebben leren denken en rekenen. Maar hoe doe je dat nou, dat leren denken? 

Het thema van de wedstrijd is hetzelfde:

 'Dat had je gedacht - leren denken in de natuurkunde'.

 U mag het thema breed interpreteren...

Heeft u een mooi experiment, een werkvorm of lesmateriaal ontwikkeld dat leerlingen leert denken, dan zien we graag dat u uw werk inzendt voor de prijsvraag en zo mogelijk ook collega's laat meedelen en wellicht aan het denken zet hoe zij hun leerlingen proberen te leren denken.

Voor de beste drie inzendingen worden prijzen beschikbaar gesteld van 500, 250 en 125.
De inzendingen worden beoordeeld door een jury van vakdidactici en docenten. Uw inzending kan opgenomen worden in het verslag van de WNDconferentie.

Zend uw inzendingen naar Ad Mooldijk (a.h.mooldijk@uu.nl) , graag voor 23 november, waarna de jury de inzendingen kan beoordelen