Intake(50 uur)
Samenvatting
Inhoud
Toelatingseisen
Checklist competentie
Studiebelasting
Bijeenkomsten
Download
Literatuur
Profiel opleider


Bijeenkomsten
Vier bijeenkomsten van elk drie uur.
 1. Doel van intake en achtergronden leerders
  • Invullen competentielijst invullen om de eigen leervragen scherp te krijgen.
  • Het doel van een intake verkennen om hier bewuste keuzes in te kunnen maken.
  • Achtergronden van leerders verkennen met als doel rekening te houden met verschillen in leermotivatie en leerhistorie en oog te hebben voor de mens achter de leerder en passend aanbod te kunnen selecteren.
  • Vormen van intake om een geschikte vorm te kunnen kiezen passend bij de leerder die op intake komt.
 2. Benodigde kennis en vaardigheden
  • Competenties van de intaker in kaart brengen zodat de docent kan zien wat eigen leerpunten zijn.
  • Oefenen van gesprekstechnieken om de vraag achter de vragen naar boven te krijgen en passend aanbod te bieden aan de leerder.
 3. Instrumenten, vragenlijsten en toetsen
  • Intakevragenlijsten, niveau- en leerbaarheidstoetsen inventariseren, beoordelen en reflecteren
  • Verkenning van een verlengde intake, voor- en nadelen afwegen om hierin passende keuzes te kunnen maken t.a.v. de potentiĆ«le leerder
  • Zicht krijgen op de organisatie van educatie (informeel, non-formeel en formeel) om op juiste wijze te kunnen doorverwijzen.
 4. Interpretatie en plaatsing
  • Beoordelen van de functionaliteit met betrekking tot het inzetten van assessments passend bij verschillende leerders en hierin keuzes te kunnen maken.
  • Herkennen van en omgaan met dyslexie en dyscalculie en de implicaties voor de intake weten te beoordelen.
  • Interpretatie en plaatsing op basis van intakegegevens en zorgen voor passende nazorg

Een gedetailleerde beschrijving van de bijeenkomsten wordt gegeven in de handleiding (zie Download)