Intake(50 uur)
Samenvatting
Inhoud
Toelatingseisen
Checklist competentie
Studiebelasting
Bijeenkomsten
Download
Literatuur
Profiel opleider


Inhoud

  • Doel van intake, intakevormen (verlengde intake, assessments, toetsen) en hun waarde voor de doelen
  • Samenhang functioneringsgebieden taal, rekenen en digitale vaardigheden
  • Gesprekstechniek in relatie tot het achterhalen van de leervraag
  • Kennis van bestaande intake-instrumenten taalvaardigheden NT1 en NT2, rekenvaardigheid en digitale vaardigheden en het hanteren daarvan, Assessments ontwikkelen en afnemen, Interpreteren van de resultaten en adviseren leertraject.
  • Herkennen van signalen van dyslexie en dyscalculie
  • (Educatie)aanbod in de regio, doorverwijzing