Freudenthal Instituut
voor Didactiek van
Wiskunde en
Natuurwetenschappen

Universiteit Utrecht
Freudenthal Collectie

| Home |

Over deze website

Het Freudenthal Instituut (Freudenthal Institute for Science and Mathematics Education, Universiteit Utrecht) stelt zich ten doel de kwaliteit van het onderwijs in rekenen, wiskunde, natuurwetenschappen en informatica te bevorderen door:

Ter ondersteuning van (en als bijproduct van) deze taken is over de afgelopen jaren een collectie ontstaan van (gratis beschikbaar gestelde) leermiddelen voor vo, ho, mbo en po in een online database.
De database bevat een showcase met een selectie van de beste leermiddelen die het Freudenthal Instituut heeft ontwikkeld. Naast de showcase bevat de database ook een archief met het gehele aanbod aan leermiddelen die ontwikkeld zijn door het Freudenthal Instituut. Het merendeel van de leermiddelen in het archief is bruikbaar, maar het is mogelijk dat leermiddelen in het archief verouderd en/of incompleet zijn. Wij hopen dat dit materiaal voor alle betrokken docenten in het genoemde focusgebied van het Freudenthal Instituut tot steun zal zijn bij het geven van rijk en gevarieerd (bèta)onderwijs.

De materialen uit de Freudenthal Collectie mogen vrij gebruikt/doorgelinkt worden onder de naamsvermelding Freudenthal Instituut.

Deze materialen zijn ook opgenomen in de collectie van Kennisnet/Surfnet/Wikiwijs.

Deze site is tot stand gekomen op basis van een samenwerking tussen de Faculteit Sociale Wetenschappen (O&T) en de Faculteit Bètawetenschappen (FI/U-Talent/TLL) van de Universiteit Utrecht.