RekenWeb RekenNet - project
| terug |

Wat is het RekenNet?

Leraren primair onderwijs worden op dit moment geconfronteerd met verschillende veranderingen in het rekenonderwijs. Zo heeft de afgelopen jaren het realistisch rekenen haar intrede gedaan, zijn er leerlingvolgsystemen gekomen en dienen zich nieuwe informatietechnologieŽn, zoals het internet, aan. En hoewel veranderingen vaak positieve effecten hebben in de dagelijkse klassepraktijk, zijn er ook veel onbeantwoorde vragen. Wat is handig rekenen in vergelijking met hoofdrekenen en cijferend rekenen? Hoe moet je tegen basisvaardigheden aankijken? Wat doet een leerlingvolgsysteem wel en wat niet? En wat voegt de computer nu eigenlijk toe aan het lesgebeuren van alledag? Het RekenNet wil een bijdrage leveren aan het oplossen van bovenstaande problemen. Het RekenNet bestaat uit twee herkenbare componenten: het RekenNetwerk en het RekenWeb. De eerste betreft de mensen, de tweede de media.

 

 

RekenNetwerk

Hierin werken leraren basisonderwijs aan de ontwikkeling van het reken-wiskundeonderwijs

RekenWeb

Dit is de website van het project

Wat is het RekenNetwerk?

Het RekenNetwerk wordt voornamelijk gevormd door leraren basisonderwijs die het rekenonderwijs een warm hart toedragen en medewerkers van het Freudenthal Instituut. Er is zowel een landelijke werkgroep actief als enkele regionale groepen van leerkrachten. De netwerkgroepen ontmoeten elkaar in Utrecht of in hun regio om van gedachten te wisselen over actuele zaken op het gebied van rekenen en wiskunde. Het doel van het RekenNetwerk is het ondersteunen van leraren bij hun taak goed rekenonderwijs te geven.

rekendagen

Daarnaast worden jaarlijks de Nationale Reken Dagen georganiseerd, een landelijke tweedaagse om met collegaís van gedachten te wisselen, te horen over de nieuwste ontwikkelingen in het reken-wiskundeonderwijs en samen te zoeken naar oplossingen voor problemen uit de dagelijkse lespraktijk.

Wat is het RekenWeb?

Het RekenWeb is een elektronisch platform en communicatiemiddel ten behoeve van het RekenNetwerk. Na het intypen van: www.rekenweb.nl komt u op de startpagina van de website en kunt u verschillende onderdelen kiezen, RekenMaar voor leerlingen, voor ouders en voor leerkrachten.

RekenMaar

RekenMaar bevat activiteiten voor leerlingen. Deze webpagina bestaat uit twee delen, te weten het 'Probleem van de Maand' en 'Spelletjes'

probleemvdmaand

Probleem van de Maand

Iedere maand biedt het RekenWeb een spelletje (of werkblad) aan waarmee leerlingen direct aan het werk kunnen. Ze kunnen hun antwoorden naar het RekenWeb sturen en krijgen daar feedback op. Soms wordt er een prijs uitgereikt voor leerlingen die met de mooiste of handigste oplossingsstrategie komen. In de begeleidende achtergrondinformatie voor de leraar wordt duidelijk gemaakt wat de plek in het curriculum is. Het probleem van de maand kan direct in de klas worden uitgevoerd, maar is ook geschikt voor thuis.

spelletjes

Spelletjes

Op RekenMaar bevindt zich tevens een groot aantal rekenspelletjes. Ieder spelletje is gebaseerd op didactische principes en past binnen een breder kader van leerlijnen.

Leraren

De lerarenpagina bevat informatie over allerlei onderwerpen uit het rekenonderwijs. Zo zijn daar onder andere te vinden:
Agenda (belangrijke data), Prikbord (voor discussies), Collega's (op zoek naar je collega in de buurt), Lessuggesties (allerhande suggesties voor rekenen). Daarnaast wordt er achtergrondinformatie gegeven bij de spelletjes van RekenMaar en zijn er verwijzingen opgenomen naar andere belangrijke websites voor rekenen-wiskunde.
© rekennet 1999-2013