Bronnen voor rekencoördinatoren

www.fi.uu.nl/rekenweb/nrcd/bronnen/
Curriculum van de toekomst (21ste eeuwse vaardigheden)Website met informatie, o.a. met een quickscan voor leerkrachten/schoolleiders. Van de SLO
ELWIeR Onderzoeksgroep (LinkedIn ELWIeR)Een Linkedin groep waar je lid van kunt worden als je meer met onderzoek vakdidactiek rekenen bezig wilt zijn (ELWIeR = Expertisecentrum Lerarenopleidingen Wiskunde en Rekenen)
Ernstige reken-wiskunde problemen en dyscalculie (ERWD)Website met achtergronden bij rekenproblemen
Facebook groep voor rekencoördinatorenInitiatief van Michelle Taverne
Freudenthal GroupOnderzoekscommunity rekenen/wiskunde Universiteit Utrecht
Lesmaterialen RekenWebLesmaterialen rekenen-wiskunde - Universiteit Utrecht (Freudenthal Instituut/Onderwijsadvies & Training)
Literatuur over (vak)didactiek rekenenGepubliceerd van 1980 tot 2013 in het kader van Panama
Nederlandse Vereniging voor ontwikkeling van het reken-wiskunde onderwijs (NVORWO)Vereniging waar eigenlijk alle rekencoördinatoren lid van zouden moeten zijn
Passende perspectievenPassende perspectieven ondersteunt scholen in primair en voortgezet onderwijs bij het vormgeven van onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften voor taal en rekenen.
Post hbo opleiding rekencoördinatorGecertificeerde eenjarige (post hbo) opleiding rekencoördinator voor het primair onderwijs. De opleiding staat onder auspiciën van het Landelijk Platform Nascholing Primair Onderwijs
RekenbriefMailinglist van RekenWeb met maandelijks enkele lesideeën (gratis)
Rekenen-wiskunde in de 21e eeuwVerzameling artikelen in het kader van 35 jaar Panama
RekenlijnOverzicht van lesstof rekenen van groep 3 van het po tot klas 3 van het vo
School aan ZetEffectief rekenen in de groepen 3 t/m 8
SLOWebsite rekenen/wiskunde van de SLO
Taal en RekenenWebsite over leerlijnen taal en rekenen
Volgens Bartjens (VB)Tijdschrift waar eigenlijk elke rekencoördinator een abonnement op moet hebben
Volgens Bartjens – Ontwikkeling en OnderzoekEen 'supplement' van VB met achtergrondartikelen
Werkgroep regionale netwerken rekencoördinatoren (primair onderwijs)Werkgroep onder auspiciën van de NVORWO, contactpersoon Anneke Noteboom en Vincent Jonker
Wij-lerenKennisplatform voor het onderwijs
Wiki reken-wiskunde onderwijsWebsite met achtergronden rekenen-wiskunde
Wiskunde voor Morgen (WvM)Werkgroep van de NVORWO e.a., contactpersoon Koeno Gravemeijer