Regionale en bestuursnetwerken


groter plaatje
(de vlakken zijn de regionale netwerken, de bolletjes zijn de bestuurlijke netwerken)

Waarom deze netwerken?

Om zowel landelijk als regionaal een goede ondersteuning te kunnen geven voor rekencoördinatoren hebben LPNPO/NVORWO/ELWIeR het initiatief genomen om 'kartrekkers' te vragen een regio onder hun hoede te nemen.
Kartrekkers verzorgen het contact 1. in de regio, 2. tussen de regio's en 3. met de landelijke initiatieven.

  • Ondersteunen regionale bijeenkomsten van rekencoördinatoren;
  • Dragen zorg voor landelijke afstemming over thematiek binnen NRCD, opleiding rekencoördinator en andere landelijke initiatieven waarin rekencoördinatoren een rol spelen;
  • Leggen contact met rekencoördinatoren die tijdens de NRCD iets over hun werk kunnen vertellen;

Naast deze regionale netwerken zijn er ook bestuurlijke netwerken voor rekencoordinatoren (de rode markeringen op de kaart) Hierover loopt momenteel (2016-2017) een inventarisatie.

Actuele stappen (2016-2017)

Najaar 2016

Op 16 november kwamen de volgende mensen bij elkaar: Yvonne van der Eerden, Vincent Jonker, Kristel de Kaart, Fokke Munk, Anneke Noteboom, Patricia de Reuver
(en verder kijken mee: Michelle Taverne, Belinda Terlouw, Margreeth Mulder, e.a.).

Een van de plannen uit deze vergadering is om 'per jaar' één regio extra te ondersteunen w.b. bijeenkomsten etc. Verder wordt onderzocht of de 'samenwerkingsverbanden' (swv, passend onderwijs) iets kunnen betekenen voor de regionale netwerken. Als laatste wordt geinventariseerd hoeveel besturen een 'rekencoordinatoren-netwerk' hebben en hoe duurzaam dit is.

Voorjaar 2016

In het voorjaar van 2016 is de samenwerking met de NVORWO verder geintensiveerd, omdat de NVORWO graag samen met haar leden inzet op een meer structurele ondersteuning van rekencoordinatoren, en dit past goed bij het werk van de NRCD. Een eerste brainstorm over deze onderwerpen werd in april 2016 georganiseerd.


vergadering nvorwo-netwerken 15-4-2016 ( klik voor uitvergroting)

Achtergrondinformatie

Meer lezen over het landelijke netwerk: Jonker, V., Keijzer, R., Compagnie, C., & Munk, F. (2014). Op elke school een rekencoördinator: ervaringen delen in een netwerk. Volgens Bartjens, 33(5), 28-30.

Werkgroep 'netwerken rekencoördinatoren'

Yvonne van der Eerden, Ingeborg van den Heuvel, Vincent Jonker, Kristel de Kaart, Margreeth Mulder, Fokke Munk, Anneke Noteboom, Patricia de Reuver, Marijn Sieben, Michelle Taverne.
Deze werkgroep werkt onder auspiciën van de NVORWO.

Kartrekkers per regio

Noord-Holland
Fokke Munk
iPabo
Ronald Keijzer
iPabo
Yvonne van der Eerden
OBD Noordwest
Groningen, Friesland, Drenthe
Margreeth Mulder
Bureau Meesterschap Assen
An te Selle
NHL/Stenden
Overijssel
Belinda Terlouw
KPZ
Twente, Achterhoek
Marc van Zanten
SLO
Utrecht
Martine van Schaik
Marnix
Veluwe, Rivierenland, Arnhem, Nijmegen
Martie de Pater
Centraal Nederland
Jurriaan Steen
CHE
Brabant, Limburg
Kristel de Kaart
BCO Onderwijsadvies
Hans van 't Zelfde
Avans
Pauline van Vliet
Edux
Zuid-Holland
Johan Theil
Hs Leiden
Liselot Schuringa
Thomas More
Zeeland
Jolanda Audenaerd
Hs Zeeland


Plan NVORWO/NRCD/ELWIeR

In het cursusjaar 2016-2017 wordt gewerkt aan een plan voor de regionale en bestuurlijke netwerken voor rekencoordinatoren, met vier speerpunten.

1. Bestuurders Het belang van Rekencoördinatoren onder de aandacht brengen bij bestuurders;
2. Regionale bijeenkomsten Het organiseren van meer regionale netwerkbijeenkomsten (buiten de besturen
3. Digitale mogelijkheden Het inzetten van digitale mogelijkheden en sociale media om Rekencoördinatoren te informeren en met elkaar in contact te brengen. Zie o.a. de Facebook groep voor rekencoordinatoren.
4. NRCD Organisatie van een jaarlijkse landelijke dag
1. Bestuurders

Om Rekencoordinatoren op de scholen te krijgen en in positie te brengen is het belangrijk dat het bestuur betrokken is. Het bestuur is verantwoordelijk voor formatie, geldstromen, beleid op bovenschools niveau e.d. en daarmee in een belangrijke speler. In 2016-2017 wordt in een projectgroep gewerkt aan de opdracht om acties / producten te ontwikkelen waarbij het belang van rekencoordinoatren in de scholen (het bestuur) en blijvende kwaliteit van rekencoordinatoren bij het bestuur onder de aandacht wordt gebracht.

2. Regionale bijeenkomsten

Het is van belang dat rekencoördinatoren regelmatig input krijgen van externe deskundigen om de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen en nieuwe inzichten. Er is een goed bezochte landelijke netwerkdag, de NRCD. Om meer rekencoordinatoren te kunnen bereiken zal een werkgroep brainstormen hoe dergelijke dagen ‘dichterbij’ te brengen. Het idee is om meer regionale netwerkbijeenkomsten (buiten de besturen om) te organiseren.

3. Digitale mogelijkheden

Mogelijkheden creëren voor rekencoördinatoren om op afstand met elkaar in contact te zijn, ervaringen uit te wisselen, ideeën op te doen enz. Digitale middelen en sociale media geven de mogelijkheid om op afstand met elkaar te communiceren en elkaar te informeren. Een werkgroep zal zich hier over buigen.

4. NRCD

Deze wordt werderom georganiseerd, en wel op 10 maart 2017. Hier is een aparte werkgroep ingericht, met o.a. inbreng vanuit enkele pabo's en enkele rekencoordinatoren.

Tijdpad

Om bovenstaande te realiseren is het volgende tijdpad vastgesteld.

  • Samenstellen van de projectgroepen (uiterlijk 1 september 2016). In elke projectgroep zit een NVORWO bestuurslid.
  • Plan van aanpak gerealiseerd op 1 december 2017
  • Presenteren van plannen tijdens NRCD (maart) en 7 april 2017 (tijdens de jaarvergadering van de NVORWO)