Webschool - Leerlijnen rekenen - achtergrond

| terug |
Het Freudenthal Instituut ontwikkelt in samenwerking met de Educatieve Voorziening van het UMC Utrecht en EDI-consulenten series computeractiviteiten ten behoeve van chronisch of langdurig zieke kinderen. De achtereenvolgende activiteiten met achtergrondinformatie bieden een overzicht van leerlijnen voor het reken-wiskundeonderwijs. De activiteiten worden gepubliceerd op de website Webschool (www.webschool.nl) van het UMC.

Met het veranderen van de wet Ondersteuning Onderwijs Zieke Leerlingen in 1999 is de verantwoordelijkheid voor het onderwijs aan (chronisch) zieke kinderen verschoven van de ziekenhuisscholen naar de school van het kind zelf. Hierbij kan een beroep worden gedaan op de 'consulenten onderwijs zieke leerlingen' van Academische Ziekenhuizen en van Onderwijsbegeleidingsdiensten, maar de rol van de leerkracht van het zieke kind is minstens zo groot. Webschool heeft als doel de gevolgen van de onderbreking van het onderwijsproces zo gering mogelijk te laten zijn.

Chronisch of langdurig zieke kinderen missen regelmatig onderwijs. Consulenten van educatieve voorzieningen en onderwijsbegeleidingsdiensten, leerkrachten en ouders moeten in beperkte tijd deze kinderen datgene bieden wat zij het meest nodig hebben. De computeractiviteiten op Webschool en de begeleidende informatie met verwijzingen naar gangbare rekenmethoden helpen bij het maken van keuzes ten aanzien van de leerstof. Tot zover is gewerkt aan digitale leerlijnen voor groep 4. De projectgroep van Webschool zal zich vanaf september 2004 gaan concentreren op de ontwikkeling van digitale leerlijnen voor groep 5.

In de publicatie 'Compacte digitale leerlijnen rekenen-wiskunde' wordt uitleg gegeven over het gebruik en de doelen van de computeractiviteiten op Webschool. Het gaat hierbij om de eerste aanzet met leerlijnen van groep 4.

Medewerkers

Peter Boon, Michiel Doorman, Vincent Jonker (contactpersoon), Marjolijn Peltenburg

@Webschool

Het project wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de stichting @WebSchool
(Jan van Gool en Berry Deckers)