Webschool - Leerlijnen rekenen - ouders

| terug |
Het is belangrijk dat ouders kunnen assisteren bij de opgaven van de digitale leerlijn rekenen.

Regelmatig hebben ouders vragen over de gevolgde didactiek. Daarom hebben we een en ander bij elkaar gezet als achtergrondinformatie.
Verwijzingen