Algebra Expressies

Algebra Expressies: Ervaringen en lessuggesties

Suggesties voor gebruik in de klas

Voorzichtige suggesties:
In de brugklas zouden leerlingen haakjessommen kunnen maken met het applet. Dan bedoel ik niet de uitkomst bepalen, maar de expressie nabouwen mbv een rekenboom, om daarmee te oefenen met de voorrangsregels.

Later zouden leerlingen formules kunnen bouwen. Ook woordformules zijn mogelijk (de invoervakjes worden groter bij een langer woord).

Het opstellen van een formule vanuit een gegeven context zou als volgt kunnen verlopen: Leerlingen berekenen eerst enkele (functie)waarden bij enkele concrete beginwaarden. Dan wordt er een rekenboom geconstrueerd bij het probleem die het mogelijk maakt om snel bij verschillende beginwaarden de uitkomst te bepalen. Wanneer vervolgens de beginwaarde vervangen wordt door een letter "x" of een woord "bedrag", dan is de formule gemaakt.

Lesverslag Algebra Expressies bij Wout van Helsdingen, 19 juni 2001
Werkblad Algebra Expressies, januari 2003
Werkblad Algebra Expressies, juni 2001
Werkblad Algebra Expressies (met enkele opdrachten geschikt voor de 4e klas), februari 2002
Werkblad Algebra Expressies - Moderne Wiskunde deel 1a hfst. 8, maart 2003
© wisweb.nl 2003 - 2012